ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  52ο

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ:       Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ  

                     Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

 

 Την 17 Δεκεμβρίου 2013 συνεδρίασε το νομικό πρόσωπο του δήμου, ΄΄Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός΄΄ με θέμα την έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού για την χρήση του 2012.

Συμμετείχαμε στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και πήραμε θέση επί των πεπραγμένων του νομικού προσώπου το 2012.

 

Οι παρατηρήσεις μας συνοψίζονται στα εξής:

 

 1. Ο ισολογισμός και απολογισμός έρχεται ένα χρόνο μετά όταν ήδη έχουν συντελεστεί πολλά γεγονότα και παρήλθε ο χρόνος όπου θα μπορούσε η συζήτηση αυτή να είναι χρήσιμη για ενδεχόμενες διορθώσεις για την επόμενη χρήση του 2013, η οποία ήδη κλείνει.
 2. Η χρηματοδότηση από τον δήμο όπως οφείλει να κάνει από την συστατική πράξη του νομικού προσώπου ανήλθε στο ύψος των 320000 ευρώ όταν η συστατική πράξη προβλέπει 450.000 ευρώ.
 3. Το έσοδο του νομικού προσώπου από την χρήση του θεάτρου ΄΄Αλίκη Βουγιουκλάκη΄΄ για την τέλεση του φεστιβάλ ανήλθε στο ποσό των 3200 ευρώ, ελάχιστο μπροστά στην αξία του χώρου αυτού ως περιουσιακό στοιχείο του δήμου.
 4. Οι υποχρεώσεις απέναντι σε προμηθευτές αυξήθηκαν  όπως και οι υποχρεώσεις σε πιστωτές.
 5. Κανένα έργο δεν παρουσίασε το νομικό πρόσωπο  στους αθλητικούς χώρους ή τους πολιτιστικούς πλην της αγοράς και τοποθέτησης τριών οικίσκων για την εξυπηρέτηση στον αθλητισμό.
 6. Το ποσό που διαχειρίστηκε το νομικό πρόσωπο ανήλθε στο ύψος των 400.000 ευρώ, μικρό για το μέγεθος των υποχρεώσεών του απέναντι στους δημότες και με σημαντικούς χώρους και για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
 7. Το ποσό που εισπράχθηκε από συνδρομές των δημοτών ανήλθε στο ύψος των 42.700 ευρώ ενώ για την χρήση του 2013 όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 ανήλθαν στο ύψος των 51.000 ευρώ. Δηλαδή αντί να έχουμε μείωση στις συνδρομές των δημοτών παρατηρείται αύξηση έστω κι αν έχουν αυξηθεί τα μέλη.
 8. Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση 2012 έφερε μικρό πλεόνασμα της τάξης των 5900 ευρώ περίπου όταν η χρηματοδότηση από τον δήμο ήταν κάτω από την προβλεπόμενη και οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το 2011 περίπου 110.000 ευρώ.

 

   Για όλους τους παραπάνω λόγους που αποτελούν και μια διαφορετική αντίληψη από την δική μας δεν ψηφίσαμε τον ισολογισμό παρ΄ό0λο που ως πράξη αποτελεί μια συνήθη διαδικασία. Εμείς δώσαμε την πολιτική διάσταση του ζητήματος για το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους και δηλώσαμε ΄΄παρών΄΄ στην ψηφοφορία δείχνοντας όχι απλά μια άρνηση αλλά την δυνατότητα να έχουμε μια διαφορετική πολιτική και τεχνοκρατική αντίληψη στην λειτουργία του αθλητισμού και πολιτισμού.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο σκεπαστό της Αττική οδού έγινε μείζον ζήτημα (και καλώς έγινε) από κατοίκους της περιοχής και κυρίως από γονείς των  νηπιαγωγείων και του παιδικού σταθμού, που βρίσκονται κοντά.

Έγινε ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης προς τον δήμαρχο αν και κατά πόσο υπάρχει άδεια τοποθέτησης.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι το γνώριζε το θέμα και ότι θα προσπαθούσε ν επικοινωνήσει με κέντρα ερευνών (Δημόκριτος κλπ) ώστε να μετρήσουν την εκπεμπόμενη ακτινοβολία. 

Αν υπάρχει άδεια δεν γνώριζε αλλά διαβεβαίωσε ότι θα ερευνηθεί το ζήτημα.

Σ΄αυτό το σημείο βρισκόμαστε.

Από επιστημονικής άποψης τώρα.

Πρέπει να πούμε ότι έχουν τοποθετηθεί στα Βριλήσσια και άλλες κεραίες και απ΄ότι έχει διαβεβαιωθεί ότι η ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας βρίσκεται εντός των προβλεπομένων ορίων.

Τα όρια αυτά (συμπληρώνουμε εμείς) ορίζονται από την ευρωπαϊκή ένωση κατόπιν εισηγήσεων επιστημονικών φορέων και κυρίως της επιστημονικής ένωσης πυρηνικών επιστημών.

Τα όρια αυτά να τονίσουμε δεν είναι δοκιμασμένα. Έχουν οριστεί με την μικρή εμπειρία που διαθέτει η επιστημονική κοινότητα στις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στους οργανισμούς με συχνότητες αυτές, που εκπέμπονται από αυτού του είδους τις κεραίες. Ανάλογα με τις εμπειρίες που προστίθενται κάθε φορά τα όρια μεταβάλλονται μάλλον προς μικρότερα πεδία.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καλό είναι να είναι όσο πιο περιορισμένη μπορεί.

Οι μετρήσεις γίνονται από πιστοποιημένα κέντρα ερευνών ενώ από την πλευρά της πολιτείας ο Δημόκριτος αποτελεί εγγυημένη λύση για κάθε ανάλογη περίπτωση.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατατέθηκαν οι προτάσεις από τον δημοτικό συνδυασμό ΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄, χθες στην συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μετά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και την υπερψήφιση του προϋπολογισμού στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης  καταθέσαμε τις εξειδικευμένες προτάσεις μας στην βάση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

    ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Να δοθεί όλη η προβλεπόμενη από τη συστατική πράξη χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου που ανέρχεται στο ποσό των 800.000 Ε . Έως τώρα η χρηματοδότηση έφτανε το ποσό των 640.000Ε.

2. Με τα ποσά αυτά υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς

3. Έναρξη μελέτης για το  πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 6-12 ετών .

4. Ενίσχυση της λειτουργίας των προγραμμάτων «Κρίκος» και «Βοήθεια στο σπίτι» με πρόβλεψη να διατηρηθούν και μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα . Να προβλεφτεί άλλος χώρος λειτουργίας του «Κρίκου» άμεσα .

5. Ενεργοποίηση και ενίσχυση του ταμείου πασχόντων .

6. Κέντρα κόστους λειτουργίας των δομών των Νομικών Προσώπων .

7. Έρευνα μελέτη για δημιουργία Δημοτικών  Ιατρείων παροχής υπηρεσιών σε όλους τους δημότες . Ψηφίζεται το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με χρηματοδότηση  δημιουργίας έργων υποδομών .Τα Δημοτικά Ιατρεία είναι μία σπουδαία κοινωνική υπηρεσία υποδομών

Οι προτάσεις είναι εφικτές και περιμένουμε την πραγμάτωσή τους .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ:   H ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

 

 Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του δήμου για την χρήση του 2014. Υπερψηφίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία μάλιστα. Μεταξύ αυτών που υπερψήφισαν ήμασταν και εμείς. Και εξηγούμε γιατί.

 

Αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι από την σελίδα αυτή όλες τις ημέρες που υπήρχε η εκκρεμότητα μάθαιναν όλοι, όσοι διάβαζαν, την πραγματικότητα και τις εξελίξεις με κάθε εγκυρότητα και σοβαρότητα.

Όπως έχουμε, επίσης ανακοινώσει συμμετείχαμε στην συνάντηση με τους άλλους επικεφαλής των συνδυασμών με σκοπό την διερεύνηση της περίπτωσης σύμπτωσης θέσεων και απόψεων προκειμένου να υπερψηφιστεί ο προϋπολογισμός.

Βρεθήκαμε στο γραφείο του δημάρχου για να βρούμε λύση. Ποια λύση; Να κερδίσει η τοπική μας κοινωνία με προτάσεις, ιδέες, διεκδικήσεις μέσα από μια νέα μορφή του προϋπολογισμού αφού στην αρχική του έκδοση είχε καταψηφιστεί.

Δεν συμμετείχαμε για να καταδείξουμε αδυναμίες της διοίκησης!!

 

Στο  το δημοτικό συμβούλιο τώρα.

 

Με αυτά τα αρχικά δεδομένα και με το δεδομένο, επίσης, ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια να κινηθεί ο προϋπολογισμός σε καλύτερα επίπεδα. Ποτέ ως τώρα δεν έχει κατατεθεί πρόταση, συμπληρωματικά έστω, επί του προϋπολογισμού προχωρήσαμε στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς συζήτηση στο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο του δήμου.

Η πρόταση διενεμήθη σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και σε όλους τους παριστάμενους δημότες και ζητήσαμε να διαβαστεί από όλους με δεκάλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.

Καμιά άλλη πρόταση δεν κατατέθηκε γραπτώς και προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους..

 

Δυστυχώς όλοι απαξίωσαν την πρόταση και την προσπάθειά μας.

 

Η διοίκηση πιεζόμενη από κάποιους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης να φανερωθεί  το κείμενο που συζητήθηκε στην σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών, άνοιξε το θέμα για να ακολουθήσει εκτενής απάντηση από τον δήμαρχο επί ενός κειμένου που δεν υπήρχε και που η ίδια η μείζονα αντιπολίτευση ούτε παρουσίασε ούτε ζήτησε να συζητηθεί αλλά και που ή ίδια απέρριψε πριν καν την υποστηρίξει.

Ισχυρίστηκε η μείζονα αντιπολίτευση ότι κατέθεσε πρόταση!! Πού την κατέθεσε δεν καταλάβαμε. Κανείς δημοτικός σύμβουλος δεν είχε το κείμενο παρά ο δήμαρχος άνοιξε το κείμενο που είχε και διαβάζοντας απέρριπτε ή αποδέχονταν σημεία της!!

Ικανοποιήθηκε η πλευρά των δημοτικών συμβούλων που το ζήτησαν; Φοβούμαστε πως όχι. Έγινε, όμως!!!

Η μείζονα αντιπολίτευση απάντησε στον δήμαρχο επί του δικού της κειμένου, το οποίο η ίδια είχε απορρίψει πριν καν συζητηθεί. Δόθηκε η ευκαιρία έτσι να ασκήσει κριτική στην διοίκηση και στην συμπεριφορά του δημάρχου κι αυτό ήταν αρκετό για πολλούς να ικανοποιηθεί η ματαιοδοξία τους!! Η μείζονα αντιπολίτευση ούτε καν ασχολήθηκε με το κείμενό μας που είχε στα χέρια της με κάθε επίσημο τρόπο!! Το απαξίωσε προκλητικά!!!

 

 Από την πλευρά της ΄΄Δράσης΄΄ υπήρξε μια απαράδεκτη (για μας) στάση απέναντι στην όλη διαδικασία και την συζήτηση.

Χωρίς να έχει να προσθέσει τίποτα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, καμιά σκέψη, καμιά πρόταση ζήτησε να μάθει τι νέο υπήρξε για να επανέλθει ο προϋπολογισμός χωρίς εισήγηση από την πλευρά της διοίκησης.

Αφού είδε το κείμενο της δικής μας πρότασης απευθυνόμενη στην διοίκηση (κραδαίνοντας το κείμενο) όχι μόνο δεν πήρε θέση επ΄αυτού αλλά με επιθετικότητα μηδένισε τα πάντα ισχυριζόμενη ότι δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι προτάσεις προς συζήτηση την στιγμή που ο κόσμος τρέχει σε συσσίτια για να εξασφαλίσει το φαγητό του!!!  Αυτό ήταν που απασχόλησε την πλευρά της ΄΄Δράσης΄΄, τα συσσίτια στους δρόμους, όχι ο προϋπολογισμός!

Απαξίωσε με τον χειρότερο τρόπο μια δουλειά 10 ανθρώπων επί 10 ημέρες να προσπαθούν να δώσουν τις καλύτερες λύσεις για την πόλη και ΟΧΙ για τον δήμαρχο ή για τα ….συσσίτια. Το τελευταίο θα ήταν ένα άλλο ζήτημα εξ ίσου σοβαρό, που θα μπορούσε να συζητηθεί κάποια άλλη στιγμή.  Οι ίδιοι αυτοί κύριοι της ΄΄Δράσης΄΄ βρίσκουν τρόπους να διαφύγουν από τις ευθύνες που έχουν αναλάβει εμφανιζόμενοι στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπώντας τους ΔΙΚΟΥΣ τους ψηφοφόρους όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται και δεν είναι εκεί για την βελτίωση της ζωής όλων των δημοτών!!!

 Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι, που ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες, που μιλούν για δημόσιες διαβουλεύσεις κι από την άλλη δεν συζητούν και υποτιμούν αγώνες άλλων για το συμφέρον των δημοτών και της πόλης. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι βλέπουν απέναντί τους πάντα εχθρό τον δήμαρχο λες και στο δημοτικό συμβούλιο δεν υπάρχουν άλλοι για συζήτηση, λες και δεν είχαν στα χέρια τους μια άλλη σκέψη, μια άλλη πρόταση, που άξιζε τον κόπο να αφιερώσουν κάποιο χρόνο να το διαβάσουν τουλάχιστον. Πού να πάρουν και θέση να απορρίψουν ή να δεχθούν!

Το πρόβλημά τους, λοιπόν, ήταν ο δήμαρχος και όχι το πρόβλημα στην πόλη. Έτσι εξηγείται μάλιστα και το γεγονός ότι δεν παρουσίασαν κάτι και εκείνοι ώστε να συμβάλλουν θετικά για την άρση της εμπλοκής.

  Η θέση τους ήταν να κραδαίνουν το χαρτί με την δική μας πρόταση ως να ήταν πρόταση της διοίκησης και όχι προϊόν κόπου και βασάνου δέκα άλλων ανθρώπων, που σκέφτονται την πόλη και όχι μόνο το….μνημόνιο!!!

 

Ακούσαμε πράγματι τα περί μνημονίου και αντιμνημονίου. Ακούσαμε την κριτική στον δήμαρχο, ακούσαμε τα λάθη και πολλά παραδείγματα.

Δεν ακούσαμε κάτι για την πόλη!!!

Δεν ακούσαμε πρόταση, σκέψη, ιδέα γι΄αυτή την έρμη πόλη ακόμα και να τιμηθεί η παρουσία μας στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης!!!

Αναρωτηθήκαμε γιατί είμαστε εκεί; Για μερικούς είναι εκεί για να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι ασκώντας μόνο κριτική. Άλλοι για να προβληθούν, άλλοι για να δημιουργήσουν εντάσεις και άλλοι για να μεταφέρουν την κεντρική πολιτική σκηνή στο δημοτικό συμβούλιο!!

 

Εμείς δεν έχουμε αυτή την άποψη. Υποστηρίζουμε από το 2010 ότι είμαστε στο δημοτικό συμβούλιο για να προσφέρουμε, για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τα δημόσια πράγματα, να ανταλλάξουμε θέσεις και ιδέες με επίκεντρο την πόλη και να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ είτε από την διοίκηση είτε από την κεντρική εξουσία, ως ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!!

 

Η άποψη που εκφράστηκε από συνάδελφο της συμπολιτεύσεως ότι ΄΄ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣ.

 

Γιατί εμείς ψηφίσαμε:

 

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου προϋπολογισμού, κυρίως στην οικονομική του βάση εξ αιτίας των περικοπών που επήλθαν στην τοπική αυτοδιοίκηση και των δεσμευτικών διατάξεων της κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην πρότασή μας καταγράφουμε μικρή, ουσιαστική και εφικτή παρέμβαση. Αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς στα Νομικά Πρόσωπα με συγκεκριμένη στόχευση, κυρίως προνιακού χαρακτήρα,  μείωση  των τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς, μείωση των συνδρομών στα προγράμματα του αθλητισμού, ανακατασκευή των γηπέδων στην οδό Ολύμπου είναι μερικά παραδείγματα που δείχνουν απόλυτα το εφικτό.

Υπάρχουν στην πρότασή μας πολλά σημεία θεσμικού χαρακτήρα, που αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό προς το καλύτερο τις συνθήκες λειτουργίας του δήμου. Για μας πολύ σημαντικό!!!

Είπαμε μάλιστα ότι αν γίνει δεκτή η πρότασή μας από την πλευρά της διοίκησης εμείς θα υπερψηφίσουμε θεωρώντας ότι γίνεται ένα βήμα προς μια συνεννόηση και κυρίως βελτιώνεται η σημερινή κατάσταση με την οποία διαφωνήσαμε εξ αρχής.

 

Δημοσιεύουμε την πρότασή μας :

  

 

                           

        4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

     ΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

                    

ΘΕΣΜΙΚΑ

 

 1. Σύσταση τριών διαπαραταξιακών επιτροπών :

 

Α. Καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, με υποεπιτροπές, επιτροπή Ο.Τ.61, Ο.Τ. 365 και απαλλοτριώσεων.

 

Β. Αξιολόγηση προσλήψεων πάσης φύσεως

 

Γ. Διαγωνισμών και προμήθειας καυσίμων. Καταγραφή και  έλεγχος κατανάλωσης καυσίμων περιόδου 2010-2013.

 

      2. Ίδρυση συμβουλίων της γειτονιάς. Καθορισμός ορίων έξι χώρων στο δήμο. 

             Καθορισμός όρων  λειτουργία τους. Ρόλος γνωμοδοτικός.

 

 1. Πρόταση προς τα όργανα της Τ.Α. και την κυβέρνηση, ο επιβαλλόμενος φόρος στα ακίνητα με όποιο τρόπο κι αν θεσπιστεί να περιέλθει όλος, χωρίς περικοπές, στην Τ.Α. Η πρόταση αυτή να διαμορφωθεί μέσα από συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο και λήψη επίσημης απόφασης.

 

 

 1.  Ομαδοποίηση προμηθειών στο δήμο και στα νομικά πρόσωπα. Κατάργηση των απ΄ευθείας αναθέσεων. Ακολουθούμε σύστημα τουλάχιστον τριών προσφορών.

 

 1. Καθιέρωση ώρας δημότη στο δημοτικό συμβούλιο.

 

 

       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

 1. Περικοπή δαπανών με στόχο την  οικονομική ενίσχυση των δυο Νομικών προσώπων του δήμου σταδιακά από αυτόν τον προϋπολογισμό με συγκεκριμένους σκοπούς.

 

Α. Οικονομική στήριξη νέων δομών (ΚΔΑΠ 6-12, Δημοτικά ιατρεία)

 

Β. Μείωση των τροφείων όπως έχει προταθεί από την παράταξή μας στο  συμβούλιο του νομικού προσώπου σχετικά με τον καθορισμό των τροφείων.

 

Γ. Διερεύνηση και εξεύρεση τρόπων στελέχωσης των νέων δομών.

Δ. Μείωση των συνδρομών στον Αθλητικό Οργανισμό.

 

Ε. Να συμπεριληφθεί με αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος μελέτη και ανακατασκευή των γηπέδων οδού Ολύμπου.

 

ΣΤ. Ενίσχυση της λειτουργίας των προγραμμάτων ΄΄Κρίκος΄΄ και ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ και πρόβλεψη διατήρησής του και μετά το ενδεχόμενο παύσης της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ενίσχυση αναφέρεται σε οικονομική βάση και μεγαλύτερη φροντίδα όπως ορίζουν οι κανόνες της επιστήμης σ΄αυτό τον τομέα. Να προβλεφθεί άλλος χώρος λειτουργίας του άμεσα.

 

 1. Οικονομική στήριξη όλων των αθλητικών συλλόγων με κριτήρια που θα τεθούν ύστερα από συζήτηση μεταξύ όλων των συνδυασμών.

 

 1. Ενίσχυση του ταμείου πασχόντων και ενεργοποίησή του.

 

 

 1. Συνεργασία με τα πανεπιστήμια σχετικά με μελέτες και πρόσληψη φοιτητών για τις πτυχιακές τους.

 

 1. Ορισμός και καθιέρωση κέντρων κόστους στον δήμο και στα νομικά πρόσωπα.

 

 1. Πρόβλεψη για μελέτη και εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης στην πόλη στον σημερινό προϋπολογισμό.

 

 1. Άμεση εκτέλεση της μελέτης  του κυκλοφοριακού της πόλης.

 

 

 1. Ταμειακό υπόλοιπο ικανό να ανταποκριθεί σε προγραμματισμένες και μη απαλλοτριώσεις σε ακίνητα του δήμου.

 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

 

Άμεση παράδοση των πρακτικών δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών.

  

 

Τα συμφωνηθέντα να εφαρμοστούν από την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2014.

 

 

  Παρ΄όλο που κανείς από τους δημοτικούς συμβούλους δεν πήρε θέση επί της προτάσεως, ως όφειλαν ως αυτοδιοικητικοί, απευθυνθήκαμε στον δήμαρχο να απαντήσει και το έπραξε. Διαβάζοντας ένα προς ένα τα τμήματα της πρότασης, δέχθηκε το σύνολο της πρότασης οπότε κι εμείς δεχθήκαμε να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.

 

Δεν ισχυριζόμαστε ότι άλλαξε  σημαντικά η κατάσταση. Όμως δεν καθίσαμε άπρακτοι και αποδεχόμενοι να συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση ή όπως ήταν ο προϋπολογισμός. Πιέσαμε και κάτι πετύχαμε. Κι αυτό για  μας έχει την αξία του.

Δεν θα μετρήσουμε αν η διοίκηση τα εφαρμόσει αυτά ή όχι. Εκείνη θα είναι εκτεθειμένη αν δεν τα εφαρμόσει. Εδώ είμαστε να ελέγξουμε και να πιέσουμε.

Γι΄αυτό είμαστε στο δημοτικό συμβούλιο άλλωστε!!

 

   ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Για μας η συζήτηση επί του προϋπολογισμού δεν είναι μια απλή υπόθεση καθημερινότητας. Αποτελεί τον σχεδιασμό της λειτουργίας των θεσμών και της διαχείρισης των εσόδων και των δαπανών στο δήμο για ένα έτος. Αγγίζει και τις δυο παραμέτρους ισοδύναμα. Στην συζήτηση αυτή  υποχρεούμαστε  να αναλύσουμε και να διεκδικήσουμε όσο κι αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Άλλωστε η όποια διεκδίκηση σ΄ένα σύστημα εξουσίας ξεκινά από εκεί που εμείς μπορούμε να ασκήσομε επιρροές.

Κι αυτό κάναμε. Το κριτήριό μας δεν είναι μόνο η στείρα αντιπολίτευση αλλά η συνεχής και δημιουργική προσφορά. Η επιρροή στην τελική πρόταση.

 

Οι δημότες έχουν τον τελευταίο λόγο  Εκείνοι θα κρίνουν αν και κατά πόσο υπηρετήσαμε άξια τον ρόλο μας, αν ήμασταν χρήσιμοι ή όχι.

Ο ρόλος μας δεν τελειώνει στην κρητική απέναντι στη διοίκηση.

 

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

2013-12-03 09:46

Δημοσιεύματα ανευθυνότητας και μεγάλης ελαφρύτητας μας αναγκάζουν να προβούμε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Την 2 Δεκεμβρίου εκδώσαμε δελτίο τύπου όπου περιγράφουμε και καταγράφουμε τα γεγονότα μέχρι εκείνη την ώρα με κάθε εγκυρότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα γράφοντας με ακρίβεια στην Ελληνική γλώσσα, που υποθέτουμε γνωρίζουν άπαντες.

Θα επαναλάβουμε, όμως, τα εξής και πάλι στην Ελληνική γλώσσα.

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ, ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΚΡΥΦΑ Ή ΦΑΝΕΡΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ ΟΥΤΕ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ. ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΗΣΑΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΝΟΧΛΗΣΟΥΜΕ. ΟΙ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Μετά από την σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής στο γραφείο του δημάρχου της πόλης δεν υπήρξε καμιά άλλη σύσκεψη, συνάντηση, επίσημη ή ανεπίσημη. Κάθε φήμη που θέλει να μας φέρει συμμετέχοντες σε παρασκήνια και διαβουλεύσεις και πονηρές, υπόγειες και δόλιες συμφωνίες κινούνται στο χώρο της φαντασίας και μόνο, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους σκοπούς και μόνο. Δεν θα μας απαγορεύσει κανείς να ενδιαφερόμαστε για το καλό της πόλης για το οποίο κόπτονται σήμερα πολλοί. Επί τρία ολόκληρα χρόνια καταθέταμε σκέψεις, θέσεις και προτάσεις στο δημοτικό συμβούλιο και τα όργανα του δήμου με κάθε υπευθυνότητα, εμπειρία και γνώση και κάτω από την δική μας οπτική ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΤΑΤΑ.

Η εικοσάχρονη συμμετοχή μας στα δημόσια πράγματα δεν θα κριθεί από ανεύθυνα δημοσιεύματα.

Μετά την Παρασκευή δεχθήκαμε ένα μόνο τηλεφώνημα εκ μέρους του δημάρχου της πόλης, την Δευτέρα το πρωί και ερωτηθήκαμε για τις προθέσεις μας. Απαντήσαμε ότι δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε πέραν αυτών που ήδη είχαμε καταθέσει και είχαμε δημοσιεύσει. Οι θέσεις μας είναι γνωστές από το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο και από την συζήτηση της Παρασκευής.

Το ενδιαφέρον μας για την πόλη και μόνο μας καθοδηγεί να πράξουμε το καθήκον μας χωρίς προσωπικές πολιτικές και χωρίς να δημιουργούμε ανούσιες εντυπώσεις.

Θα εξακολουθούμε να παρέχουμε το καλύτερο για την πόλη μας.

Παροτρύνουμε τους ΄΄δημοσιογραφούντες΄΄ να διαβάσουν το δελτίο τύπου που ανακοινώσαμε την 2η Δεκεμβρίου 2013.

Κάθε άλλο περιττεύει.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  51ο

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ:   ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 

 Τρείς ημέρες τώρα δυο συνδυασμοί της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε συζητήσεις για το θέμα της έγκρισης και ψήφισης του προϋπολογισμού για την χρήση 2014.

Συμμετέχουμε στις συζητήσεις με απόλυτη επίγνωση της σοβαρότητας του ζητήματος.

Θεωρήσαμε και εκτιμούμε ότι η καταψήφιση του Π/Υ θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην λειτουργία του δήμου, που ξεκινά από την μη εξυπηρέτηση των σχολείων στην λειτουργίας τους (πετρέλαιο θέρμανσης κλπ) μέχρι και την απώλεια όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ακόμη και της μείωσης των ΚΑΠ, κρατικοί πόροι. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις στον δήμο για την λειτουργία της πόλης.

Πολλά τα ενδιάμεσα στα δυο ακραία παραδείγματα που αναφέραμε.

  Η διοίκηση μας κάλεσε να συζητήσουμε ένα θέμα που προέκυψε με αφορμή την απώλεια της πλειοψηφίας που διέθετε ως τώρα στο δημοτικό συμβούλιο και που αναδείχθηκε με την καταψήφιση του Π/Υ. 

Στα τρία τελευταία χρόνια η αντιπολίτευση καταψήφιζε τους προϋπολογισμούς και τα τεχνικά προγράμματα ενώ η υπερψήφισή τους στηρίζονταν στην συμπαγή συμπολίτευση, η οποία δεν άκουσε ποτέ τις παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης δείχνοντας κάποια σημάδια να τιμηθεί, αν μη τι άλλο, η δημοκρατία.

Ένας από τους συνδυασμούς δεν παρουσιάστηκε στην αρχική συνάντηση. Τρείς βρέθηκαν στο τραπέζι. Ένας εκ των τριών, η ΄΄Δράση για μια άλλη Πόλη΄΄, αφού άκουσε τις πρώτες σκέψεις χωρίς να έχει σχηματοποιηθεί κάτι απεχώρησε λέγοντας ότι υπήρχε υποχρέωση και αδυνατούσε να παραστεί περισσότερο. Δήλωσε δε ότι αυτά τα αρχικά θα συζητήσει με την παράταξή και θα αποφανθεί.  Μέχρι αυτή την στιγμή οι βρισκόμενοι στο τραπέζι των συζητήσεων δεν είχαν καμιά απάντηση επισήμως αλλά είδαμε να δημοσιεύεται η γενική θέση του συνδυασμού.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έμειναν δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης και η διοίκηση. Την συνέχεια των συζητήσεων η παράταξη που έφυγε δεν γνωρίζει, τουλάχιστον, επισήμως.

 

Στο τραπέζι αυτό κατατέθηκαν δυο βασικές προτάσεις:

 1. Από την πλευρά του κ. Μανιατογιάννη υπήρξε ένα πακέτο θέσεων, το οποίο αναλύθηκε στην συζήτηση την Παρασκευή. Εκεί άνοιξε ο διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, Δήμαρχος, Μανιατογιάννης, Ζήσης και η Χρυσοπούλου, κατά πόσο μπορούσαν κάποια απ΄αυτά να ενταχθούν στον προϋπολογισμό. Θα μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε τις προτάσεις αυτές αλλά αναμένουμε τον κ. Μανιατογιάννη να το κάνει σεβόμενοι την δεοντολογία.
 2. Η δική μας θέση, ως ΄΄Τα Βριλήσσια των Πολιτών΄΄, ευθύς εξ αρχής είπαμε ότι, οι θέσεις μας δεν αγγίζουν μόνο ζητήματα οικονομίστικου περιεχομένου πάνω στους αριθμούς του προϋπολογισμού αλλά ζητήματα θεσμικά και δημοκρατίας. Είπαμε ότι είμαστε αντίθετοι με την κατάρτιση του προϋπολογισμού αλλά αν σύσσωμη η αντιπολίτευση συμφωνήσει σε κάποια πρόταση, εμείς δεν  θα διαφωνήσουμε αναγνωρίζοντας  την σοβαρότητα του προβλήματος.

 

Παρ΄όλο που ένας από τους συνδυασμούς έλειπε, ένας είχε αποχωρήσει και εκτιμώντας με περισσότερη ακόμη ανοχή την διαμορφούμενη κατάσταση συνεχίσαμε στην ανάπτυξη μιας γενικευμένης πρότασης συμφωνίας που άγγιζε τα θεσμικά ζητήματα που θέσαμε αρχικά και ασφαλώς και τα οικονομικά όπου ήταν δυνατόν.

Μεταξύ των δυο, ουσιαστικά, παρατάξεων αναπτύχθηκε ένας διάλογος στο πνεύμα να περισωθεί  η κατάσταση. Θεωρώντας το ελάχιστο των προαπαιτούμενων επήλθε μια συμφωνία μεταξύ των δυο και απομένει να αποδεχθεί η πλευρά της διοίκησης.

Εδώ είμαστε μέχρι αυτή την ώρα Δευτέρα  πρωϊ, 2 Δεκεμβρίου.

 

 

 

 

 

 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Είναι φανερό ότι για το μείζον ζήτημα που εμφανίστηκε οφείλεται στην διαχρονική αδιαλλαξία της διοίκησης, στην έλλειψη δημοκρατικών λειτουργιών, στην έλλειψη συγκεκριμένων στοχεύσεων, στην εγωπάθειά της, στην κάκιστη συμπεριφορά της στο δημοτικό συμβούλιο και σε πολλά – πολλά άλλα. Η απώλεια της πλειοψηφίας με την αποχώρηση τριών από τον δημοτικό συνδυασμό της πλειοψηφίας ανέδειξε ένα σημαντικό πρόβλημα στην πόλη. Την έλλειψη δημοκρατίας  και διαλόγου.

Την κυριαρχία του ψεύδους και της επιβολής ΄΄της μιας άποψης΄΄, της συκοφαντίας και της υποτίμησης.

Το κλίμα αυτό καλλιεργείτο όλο το προηγούμενο διάστημα και παρ΄όλο που το είχαμε καταγράψει και δημοσιεύσει, δυστυχώς, δεν είχε γίνει κατανοητό ούτε και πέρασε στην κοινή γνώμη έχοντας απέναντί μας την ΄΄συμπαγή΄΄ συμπολίτευση της πλειοψηφίας.

Τρία χρόνια προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τις νοοτροπίες της συμπαγούς διοίκησης και δεν το καταφέραμε γιατί ακριβώς ήταν ΄΄συμπαγής΄΄. Πλήθος προτάσεων και ιδεών στον δήμο και στα νομικά πρόσωπα καταθέσαμε αλλά γνώρισαν την απόρριψη, με το πιο απαξιωτικό τρόπο. 

Δεν είναι ευκαιρία με αυτό το δελτίο τύπου να επαναλάβουμε τις δικές μας δράσεις και προτάσεις και την έντονη αδυναμία της διοίκησης σ΄αυτά τα χρόνια. Θα έλθει ο καιρός να γίνει και αυτό.

 

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 

Σήμερα καλείται ουσιαστικά μέρος της αντιπολίτευσης να βγάλει από την δύσκολη στιγμή την πόλη. Εμείς βλέπουμε την πόλη και ΟΧΙ την διοίκηση. Βλέπουμε το σύνολο των δημοτών και όχι το μέρος εκείνων, που μας ψήφισαν!!

Γι αυτό βρεθήκαμε στο τραπέζι των συζητήσεων. Ξεπεράσαμε τα γεγονότα του παρελθόντος ακόμη μια φορά, βρεθήκαμε πάνω από τις ποταπότητες και τις μικρότητες και είδαμε τις συνέπειες. Παρ΄όλο που δεν ήμασταν οι υπεύθυνοι της κατάστασης κληθήκαμε να σηκώσουμε το φορτίο της ανύπαρκτης ΄΄ευθύνης΄΄ για να δεχθούμε και την τελευταία στιγμή στο τραπέζι των συζητήσεων εκβιασμούς και διλλήματα.

Ναι, υπήρξε εκβιασμός από την πλευρά της διοίκησης. Εκβιασμός και δίλλημα σε θέματα που η ίδια η διοίκηση γέννησε και που είναι αδύναμη ακόμη και να συμπεριλάβει στις συζητήσεις και τους τρεις ήδη αποχωρήσαντες από την παράταξή της. Το γιατί δεν το μάθαμε ασφαλώς.

Οι ευθύνες ανήκουν σ΄εμάς που χτυπήσαμε τον κώδωνα του κινδύνου στα τρία χρόνια ακόμη και την τελευταία στιγμή της συζήτησης του Π/Υ ή ακόμη και στις συζητήσεις και δεν έχει ευθύνη η διοίκηση ή όποιος άλλος;

Εμείς, λοιπόν, οι ΄΄ανεύθυνοι΄΄ κατά την διοίκηση και ίσως κατά άλλους, προσφέραμε την διάθεσή μας, το ενδιαφέρον μας για την πόλη, τις ιδέες μας και τις σκέψεις μας για να υπάρξει μια συμφωνία κατ΄αρχήν  σ΄ένα ελάχιστο επίπεδο ώστε να λειτουργήσει ο δήμος.

 Δώσαμε το μήνυμα της συναίνεσης και της λύσης των προβλημάτων στεκόμενοι πάνω από τις προσωπικές διαφορές και πάνω από αδυναμίες και εγωπάθειες. Βρεθήκαμε στο τραπέζι να δείξουμε την…δική μας ευθύνη όπως την καταλαβαίνουμε. Δεν θα βρεθούμε, όμως, κατηγορούμενοι γι αυτό!!΄

Είναι πολύ εύκολο και ήταν, πράγματι εύκολο να μην βρεθούμε στις συζητήσεις και να αποστασιοποιηθούμε από τα προβλήματα που γέννησε η διοίκηση και είχαμε το πραγματικό άλλοθι. Δεν το κάναμε

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

 

     ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

Σήμερα, Δευτέρα πρωϊ, βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο μιας προσπάθειας πέραν των ανθρώπινων αδυναμιών και της ανικανότητας της διοίκησης. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το κείμενο της συμφωνίας. Κείμενο υπάρχει και αφού έφυγε από εμάς βρίσκεται στα χέρια της παράταξης του κ. Μανιατογιάννη. Το κείμενο αυτό θα φθάσει σήμερα στα χέρια της διοίκησης. Εντός της ημέρας αναμένουμε την απάντησή της, η οποία θα καθορίσει το επόμενο στάδιο και τις εξελίξεις της Τετάρτης.

Δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε το κείμενο σεβόμενοι την απάντηση του κ. Μανιατογιάννη, η οποία δεν έχει φθάσει στα χέρια ακόμη και κυρίως της διοίκησης.

Θα το δημοσιεύσουμε και αυτό σύντομα.

Είχαμε ανακοινώσει με σεβασμό και ευθύνη απέναντι σε όλους τους δημότες και όχι αποκλειστικά στους δικούς μας ψηφοφόρους, όπως κάποιοι επικαλούνται, ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα βγει η αλήθεια. Ήλθε αυτή η ώρα. Δεν υπήρξε σημαντικό παρασκήνιο όπως πολλοί μπορεί να υποψιάζονται. Υπήρξαν συζητήσεις με συγκεκριμένο σκοπό όπως επιτάσσει η λογική και η κατάσταση. Δεν υπήρξαν συμφωνίες με άλλους σκοπούς και κάτω από το τραπέζι. Δεν επιδιώξαμε συνδιοίκηση αλλά την στροφή του τρόπου διοίκησης με άλλες αρχές και παραμέτρους.

Οφείλαμε, κατά την άποψή μας, να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο συναίνεσης και συμφωνίας, λειτουργώντας με γνώμονα την λειτουργία της πόλης και ΟΧΙ την ΄΄απαλλαγή΄΄ της διοίκησης από τις δικές της ευθύνες.

Αυτό ανήκει στους δημότες και το σεβαστήκαμε στο ακέραιο.

Σήμερα το απόγευμα θα οριστικοποιηθεί η απόφαση των δύο παρατάξεων και θα υπάρξει ανάλογη ανακοίνωση.

 

 

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30 Νοεμβρίου 2013

Από την ιστοσελίδα μας θα ανακοινώνονται όλα τα αληθή γεγονότα, που συμβαίνουν στην πόλη, με υπευθυνότητα και εγκυρότητα. Όταν δεν είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι τελικό, θα προτιμούμε να μην δημοσιεύεται κάτι ώστε να μην παραπληροφορύμε τους δημότες.
Η επιθυμία μας δεν θα αποτελεί και το γεγονός!!!
Όμως οφείλουμε να ανακοινώνουμε όλες τις εξελίξεις με κάθε επισημότητα και αντικεμενικότητα.
Αυτό για μας είναι μια αξία και θα την τιμήσουμε. Το επόμενο διάστημα θα είναι πλήρες πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών αποφάσεων για την πόλη. Θα προκύψουν πρωτόγνωρα γεγονότα, που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον πολιτικό προσανατολισμό των δημοτών. Πολλοί δημότες θα βρεθούν μπροστά σε άγνωστες πτυχές της τοπικής πολιτικής γεωγραφίας. Απαιτείται προσοχή και μέτρο. Να είστε βέβαιοι ότι θα τιμήσουμε την ψήφο, που μας έδωσαν οι δημότες και θα υπερασπιστούμε το συμφέρον τους. Συμμετέχουμε στις διαδικασίες ενεργότατα. Αυτό επιτάσσει το καθήκον μας αγόγγυστα, υπομονετικά και επίμονα για το καλό της πόλης.

Γνώμονας για μας δεν είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες και η κοινωνική καταξίωση. Απ΄αυτά έχουμε αποστασιοποιηθεί από αρκετά χρόνια πριν. Ούτε βλέπουμε την αυτοδιοίκηση ως πάρεργο, ως χόμπυ ή ως οικονομική επιβίωση.
Οι αξίες για μας έχουν πάρει ισχυρή θέση στον εσωτερικό μας κόσμο. Ούτε το παρελθόν μας (πάρα πολλών ετών) κατέδειξε κάτι παρόμοιο. Ο καθένας έχει ένα παρελθόν κι αυτό οφείλουμε να διαφυλλάξουμε. Όμως και οι δημότες οφείλουν να το διαπιστώσουν ψάχνοντας και διαπιστώνοντας την αλήθεια. Από αυτές τις σελίδες θα ανακοινώνεται η αλήθεια και μόνο αυτή χωρίς δεσμεύσεις και επιρροές. Έχετε εμπιστοσύνη.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  50ο

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ

              ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014.

 

Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης μας με σημαντικά θέματα που αγγίζουν την σημερινή αρνητική συγκυρία στις οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τα θέματα αφορούσαν αποφάσεις για το ύψος των δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας φωτισμού και ύδρευσης.

Η διοίκηση στην εισήγησή της ανέπτυξε ένα σκεπτικό καθαρά με τους αριθμούς και κατέληξε στις προτάσεις της, χωρίς να θέτει πολιτικά τα ζητήματα.

Δεν ανέφερε αν και κατά πόσο υπήρχε συγκεκριμένη στόχευση περί μείωσης των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Αποδείχθηκε από την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών ότι υπάρχει η δυνατότητα μιας σημαντικής μείωσης στα δημοτικά τέλη της τάξης του 12%, κατά την άποψη της διοίκησης σε όλες τις κατηγορίες πλην των ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων όπου η μείωση περιορίζονταν στο 0,7%

Από την δική μας πλευρά ισχυριστήκαμε ότι η μείωση αυτή είναι δυνατό να επεκταθεί ακόμη περισσότερο περιστέλλοντας ορισμένες  δαπάνες και εξορθολογίζοντας γενικώς τα οικονομικά στις δαπάνες για την χρήση 2014.

Έτσι η δική μας μελέτη, απόλυτα τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα στοιχεία, έδειξε ότι είναι δυνατή μια μείωση στα δημοτικά τέλη  της τάξης του 18% στις κατοικίες και 13% στην επαγγελματική στέγη, χωρίς εξαίρεση.

Παράλληλα προτείναμε για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων από 1000 τ.μ. και άνω να μην υπάρξει καμιά μείωση και να παραμείνει ο υφιστάμενος συντελεστής.

Κατατέθηκε άλλη πρόταση από την πλευρά του κ. Μανιατογιάννη στην οποία προτείνονταν μείωση 20% επί όλων των περιπτώσεων.

Καμιά άλλη πρόταση δεν υποβλήθηκε.

Η διοίκηση φάνηκε να υποχωρεί στις τεκμηριωμένες προτάσεις και επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση παρεμβαίνοντας σε συγκεκριμένες δαπάνες της υπηρεσίας σε μια προσπάθειά της να επιτύχει ομόφωνη απόφαση αναγνωρίζοντας, έμμεσα, την σοβαρή τεκμηρίωση της πρότασής μας.

Οι μειώσεις. που αντιπρότεινε η διοίκηση με υπολογισμούς εκείνης της στιγμής μας έδωσε αποτέλεσμα μείωσης 17% στις κατοικίες χωρίς να αναφέρεται στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων - καταστημάτων.

Επιφυλάχθηκε αναφορικά με τον διαχωρισμό των καταστημάτων σε κλίμακες από 1000 τ.μ. και κάτω για να το μελετήσει.

Έτσι ελήφθη απόφαση, επί της αρχής, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη στο επίπεδο της δικής μας πρότασης στο 17% για τις κατοικίες και εκκρεμεί ο συντελεστής των άλλων περιπτώσεων της επαγγελματικής στέγης.

Εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας, μείωση 13% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 400 τ.μ. ενώ από εκεί και άνω να παραμείνει ο υφιστάμενος συντελεστής.

Οι υπολογισμοί μας θα δώσουν μικρότερο οικονομικό αποτέλεσμα με αυτό που η διοίκηση στόχευε αλλά που τελικώς αποδέχθηκε συμπιέζοντας ορισμένες δαπάνες.

Επί της αρχής αυτής συμφώνησαν ομόφωνα όλες οι παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου.

 

Αναφορικά με τον καθορισμό ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων η διοίκηση πρότεινε στην εισήγησή της οι συντελεστές να παραμείνουν ως έχει και σήμερα.

Από την πλευρά μας υπήρξε συγκεκριμένη, σαφής και τεκμηριωμένη πρόταση ώστε να αποδίδεται δικαιοσύνη αναγνωρίζοντας τα μεγάλα προβλήματα που συναντούν οι επαγγελματίες μεσαίας κατηγορίας και κάτω.

Προτείναμε την μείωση 10% στα τραπεζοκαθίσματα της πλατείας Αναλήψεως, μείωση 15% στα τραπεζοκαθίσματα άλλων πλατειών, μείωση 10% για τους χώρους πέριξ των περιπτέρων, αύξηση 15% στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή του σούπερ μάρκετ Βερρόπουλος, αύξηση 25% στις εγκαταστάσεις εταιρειών δικτύων 25% και αύξηση 30% στις μόνιμες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού.

Η πρότασή μας απερρίφθη από την διοίκηση, η οποία επέμεινε στην δική της πρόταση και σ΄αυτή ακολούθησε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση με ορισμένες αλλαγές στις τρείς τελευταίες περιπτώσεις της πρότασής μας.

Τελικά η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και μειοψηφούσης της δικής μας παράταξης αποφασίστηκε να παραμείνουν οι ίδιες τιμές στα κυριότερα σημεία με μικρές αλλαγές στις τρεις τελευταίες ανωτέρω εκτεθείσες περιπτώσεις.

 

Αναφορικά με τα τέλη ύδρευσης υπερψηφίστηκε ομόφωνα η εισήγηση της διοίκησης.

Χαιρόμαστε που συμβάλλαμε θετικά στην τελική διαμόρφωση των τελών και φόρων για την χρήση του 2014. βελτιωμένη σε σχέση με αυτή της διοίκησης  όπου προβλέπεται ουσιαστικά μείωση, της τάξης του 17% και του 13% στις περιπτώσεις, που αναφέραμε και που θα ελαφρύνει, κυρίως, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Λυπούμαστε, όμως, διότι δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας για μείωση των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, που στόχο είχαν την στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης.

 

Αναφέρουμε πιο κάτω τις προτάσεις και την τελική απόφαση:

 

        ΕΙΣΗΓΗΣΗ            ΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ         ΔΗΜΟΣ              ΤΕΛΙΚΗ

                                          ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΠΡΟΤΑΣΗ

                                                 ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΥΞΗΣΕΙΣ       %

 

1.ΔΗΜΟΤΙΚΑ   ΚΑΤ/ΚΙΕΣ        -18%                         20%                      17%

    ΤΕΛΗ            ΕΠ.ΧΩΡΟΙ         -13%                         20%                       ;

 

2.ΤΕΛΗ       ΠΛ.  ΑΝΑΛΗΨΗ    -10%                           -                             -

    ΚΑΤ/ΗΣ   ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΤ        -15%                          -                             -

   ΚΟΙΝ.       

   ΧΩΡΩΝ

3.ΧΩΡΟΙ                                       -10%                         -                             -

  ΠΕΡΙΞ

  ΠΕΡΙΠΤ.

4. ΒΕΡΟΠ/ΛΟΣ                           +15%                        -                           +50%                      

5. ΕΓΚΑΤ.                                    +25%                        -                           +25%

   ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

   ΔΙΚΤΥΩΝ

6. ΜΟΝΙΜΕΣ                               +30%                        -                           +25%

   ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

  ΕΞΥΠΗΡ.

   ΚΟΙΝΟΥ                                  

           

                     

                                         

 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                ΩΣ ΕΙΝΑΙ            ΩΣ ΕΙΝΑΙ           ΩΣ ΕΙΝΑΙ

 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπήρξε ομόφωνη απόφαση όπως ήταν οι εισηγήσεις και ως υφίστανται σήμερα.

 

 

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  49ο

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ        15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ                Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ   

                            ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

 

 Πλήθος πληροφοριών εκπέμπονται απ΄όλα τα σημεία της πόλης. Το τοπικό διαδίκτυο ξαφνικά γέμισε από σχόλια και….ενδιαφέρον!!!

Νέες σελίδες, νέες αναρτήσεις, μεγάλη η συμμετοχή σε ιστοσελίδες και πιο πολύ υψηλό ενδιαφέρον και από τις ίδιες τις σελίδες, που πύκνωσαν ξαφνικά τις αναρτήσεις τους προκαλώντας την κοινή γνώμη.

Όλα καλά αυτά αλλά πώς ξαφνικά αυτό το ενδιαφέρον; Μα έρχονται εκλογές. Τον Μάϊο εκλογές στην αυτοδιοίκηση και ευρωεκλογές, μπορεί να εθνικές(;).

Και η κυβέρνηση σηκώνει θέματα ΄΄πατριωτικού΄΄ ενδιαφέροντος. Κυβέρνηση εναντίον τρόϊκας και Ευρώπης. Κλονίζεται η συνοχή της μπροστά στα δημοσιονομικά κενά και την επιβολή νέων φόρων και παγιοποίηση παλαιών. Η περιουσία των πολιτών στα νύχια των τροϊκανών.

Ξύπνησε το ενδιαφέρον όλων η πορεία της χώρας και της….πόλης μας.

Το καλό των εκλογών!

Η πρόκληση δυνατή, ισχυρή. Από πού; Από τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στις εκλογές και τα προσαρτήματά τους!!!

Οι συζητήσεις και οι δημόσιες συναντήσεις άρχισαν. Εμφανίσεις ομαδικές. Πρόκληση νέων εντυπώσεων. Το παιχνίδι αρχίζει. Η κορυφή του ενδιαφέροντος τον ….Μάϊο. Ως τότε έχουμε να δούμε πολλά, έχουμε να ακούσομε ακόμη πιο πολλά.

 

Εκείνο που εμείς εντοπίζουμε, όμως, και που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η απώλεια ψυχραιμίας, τουλάχιστον, από ορισμένους. Κι εκεί δημιουργούνται τα μεγάλα λάθη!!!!

 

Πέραν αυτών που με σκοπιμότητα πολλάκις αλλά και άγνοια άλλες φορές ή ακόμη για να δημιουργηθούν εντυπώσεις, εκπέμπονται ανήκουστα θέματα και (υποτίθεται) πληροφορίες. Δεν θα υποβαθμίσουμε την προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικότητας επί της ουσίας  εκ μέρους μερίδας ΄΄υποψηφίων΄΄ προκειμένου να ΄΄πάρουν κεφάλι΄΄.

 

Σε συνεδριάσεις των νομικών προσώπων του δήμου, μαθαίνουμε, ότι η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί. Ακούγονται ανιστόρητα σχόλια. Ατεκμηρίωτες θέσεις, Πυροτεχνήματα. Κατηγορίες και συκοφαντίες. Όλα αυτά εκτός πραγματικότητας αλλά και εκτός θέματος. Το καθήκον έχει μετατοπιστεί από την ουσία στην εντύπωση. Η δίψα για εξουσία κερδίζει έδαφος.

Τρία χρόνια, τώρα, έχουν καταγραφεί πλήθος θεμάτων, αστοχιών, εκτροχιασμών και έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος. Καμιά αντίδραση, καμιά αλλαγή στις διαδικασίες και στους στόχους. Τώρα κάποιοι έρχονται να υπερασπιστούν τις αστοχίες και την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος γι΄αυτή την πόλη.

Όταν κάποιοι δημοσίευαν σελίδες από παρατηρήσεις και γεγονότα, ο τόπος κώφευε. Δεν υπήρχαν αυτιά να ακούσουν. Όταν κάποιοι έλεγαν αλήθειες και με τεκμήρια κάποιοι στηρίζονταν στις πλειοψηφίες. Τώρα το παραμικρό και πολλές φορές ακούσιο θέμα διογκώνεται να αποπροσανατολίσει και πάλι με συγκεκριμένη στόχευση την κοινή γνώμη.

 

Τα προγράμματα της σημερινής διοίκησης ξετυλίγονται απλόχερα. Τα οικονομικά του δήμου ξαφνικά ομαλοποιήθηκαν. Βρέθηκαν λεφτά!!! Τα έστειλε η….κυβέρνηση (!!!!), που τα είχε περικόψει (!!!!). Μήπως είχαν μείνει από εκείνα που εννοούσε ο Γ. Παπανδρέου; Κανείς δεν ξέρει.

Έργα πολλά μπροστά μας!!! Σειρά μελετών!!!!

Θυμήθηκε τις υποσχέσεις και τα ξεχασμένα τριετίας!!!

Η ερχόμενη χρονιά θα καλύψει όλες τις ελλείψεις μιας τριετίας!!!

 

Ο θαυμαστός κόσμος των εκλογών!!!

 

Υψηλοί οι τόνοι στις συνεδριάσεις των νομικών προσώπων και στο δημοτικό συμβούλιο. Δυνατό το ενδιαφέρον για τα κοινά. Οι εξουσιάζοντες αντιδρούν, υπερασπιζόμενοι την υφιστάμενη κατάσταση, που ασθενεί.

Ο πραγματικός γιατρός  απών!!

 

Παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, ομαδικές μάλιστα. Ομαδοποίηση ταυτόχρονα με ξύλινους πολιτικοποιημένους λόγους από ανθρώπους του πολιτικού σωλήνα.

Άνθρωποι και υποψήφιοι που δεν έδωσαν ποτέ κάτι στην πόλη ή βρέθηκαν εξαρτήματα  διοικήσεων και κέντρων αποφάσεων!!!

Έτοιμοι όλοι για την ….σωτηρία της πόλης!!!!

Η υπερτίμηση και η υποτίμηση εργαλεία προβολής και εντυπωσιασμού!!

Όλοι οι άλλοι κακοί και ανύπαρκτοι. Κι αν προσθέσουμε και λίγη λάσπη θα τους εξουδετερώσουν πολιτικά!!!

 

Ξαφνικά, λοιπόν,  πολλοί ΄΄θεράποντες΄΄ ιατροί για την θεραπεία των προβλημάτων της πόλης!!

 Θέσεις και απόψεις στο φτερό!!! Δεν θα πειράξει μάλιστα οι ΄΄νέες θέσεις΄΄ και προτάσεις να έχουν και κάποιες δόσεις συκοφαντίας. Έ, εκλογές έρχονται όλα συγχωρούνται. Ο στόχος είναι αναλλοίωτος. Το κέρδος στα…ψηφαλάκια!!! Τι κι αν πέφτει και λίγη λάσπη. Δεν βαριέσαι, εκλογές είναι θα περάσουν και όλα θα …ξεχαστούν και ίσως να….συγχωρεθούν. Σίγουρα θα ξεχαστούν από εκείνους που τα έλεγαν.

Πού ήταν όλοι αυτοί μέχρι τώρα; Σε ποια πολιτική, κομματική αγκαλιά βρίσκονταν; Μόλις πριν δυο μήνες δεν υπήρχαν τα προβλήματα της πόλης; Μήπως υπήρχαν και είχαν συμβάλει στην σημερινή εικόνα και πραγματική κατάσταση;

 

Παρασκήνιο, παρασκήνιο, παρασκήνο!!!!!

 

Αυτή είναι η πολιτική του παρελθόντος που όχι μόνο δεν πέθανε αλλά ζει και βασιλεύει!!!

Το νέο είναι το ΄΄φτιασιδομένο΄΄ παλαιό!!! Προσαρμοσμένο στις σημερινές πολιτικές ανάγκες!! Εκλογές, γαρ.

 

Θα ξεχαστούν  από τους δημότες, που διψούν για αλήθειες και πραγματικό ενδιαφέρον; Ιδού ένα ερώτημα που εμείς αδυνατούμε να απαντήσουμε.

Υπάρχει μνήμη; Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για την αλήθεια;

Όλοι έχουν παρελθόν. Σε πολλούς ήταν και φανερό και δημόσιο, κοινωνικό, επαγγελματικό, οικονομικό, φιλικό.

Οι υποψήφιοι δεν εμφανίστηκαν από παρθενογένεση!!!

 

Έλλειψη ψυχραιμίας, λοιπόν, καταγράφουμε εμείς το τελευταίο διάστημα. Εκτροχιασμό και αποπροσανατολισμό με σκοπιμότητα.

 

Είναι κατόρθωμα, απ΄ότι καταλαβαίνουμε, να σταθεί κανείς στο ύψος των σκληρών περιστάσεων, που περνάει η χώρα. Είναι δύσκολο από τους πολλούς να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των δημοσίων πραγμάτων σε υψηλό και ηθικό επίπεδο. Είναι δύσκολο να σταθεί κανείς με σύνεση και σεβασμό στους δημότες. Είναι δύσκολο να λειτουργεί με ευθύνη και σοβαρότητα απέναντι σε μύρια προβλήματα που εμφανίστηκαν ή δημιουργήθηκαν.

 

Εμείς από την θέση αυτή αλλά και από άλλες με δημόσιο ενδιαφέρον θα κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και θα κωφεύσουμε στις άγριες και αλλόκοτες φωνές. Έχουμε την δύναμη να ξεχωρίσουμε και να βλέπουμε την αλήθεια. Δεν θα παρασυρθούμε στον πόλεμο. Θα παραμείνουμε πιστοί στην αληθινή πληροφορία και στο πραγματικό γεγονός. Θα μείνουμε έξω από συντεχνίες και σκοπιμότητες. Ο σχολιασμός μας σε όλα τα θέματα θα έχουν την αληθινή πηγή τους και θα περιέχουν το αντικειμενικά  σωστό, όπως κάναμε πάντα δημόσια και με θάρρος. Η δημόσια παρουσία μας δεν είναι κρυφή.

 

Το καθήκον όλων είναι να διακρίνουν πού είναι η αλήθεια και πού η υπερβολή.

 

Θα κάνουμε το καθήκον μας συνιστώντας σε όλους ψυχραιμία, σύνεση, ηθική και σοβαρότητα. Οι δημότες, οι πολίτες προκαλούνται και καλούνται να φρεσκάρουν την μνήμη τους.

Είναι χρέος και εξυπνάδα!!

 

 

 

 

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ