ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

     ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  2013-2014

 

Στο πλαίσιο της επιβολής τροφείων στους Παιδικούς σταθμούς και για το σχολικό έτος 2013-2014 προτείνουμε τα εξής.

 

  1. Η θέση μας γενικώς είναι μηδενικά τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς. Η άποψή μας αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η εκπαίδευση στην χώρα μας πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν.
  2. Αναγνωρίζουμε, όμως, όπως και την προηγούμενη χρονιά τις περικοπές που υπέστη η τοπική αυτοδιοίκηση στους πόρους των ΚΑΠ και όχι μόνο. Έτσι θεωρούμε ότι ο δήμος μπορεί να εισπράξει τροφεία από τους δημότες ανάλογα με τις δυνατότητές τους αφού και εκείνοι έχουν υποστεί περικοπές στις αποδοχές τους.
  3. Το 2012 -2013 μελετήσαμε με ποιο τρόπο θα αποδοθεί δικαιοσύνη στην επιβολή τροφείων και τεκμηριώσαμε πρόταση συγκεκριμένη και στηριγμένη απόλυτα στις δυνατότητες των δημοτών. Καταργήσαμε τις κλίμακες, οι οποίες επιδεινώνουν την αδικία και εισάγουμε ενιαίο συντελεστή % στο εισόδημα των δημοτών. Ο ποσοστιαίος συντελεστής έχει επιστημονική και λογιστική βάση από μελέτες που έχουν γίνει αναφορικά με ποιο ποσοστό επί του οικογενειακού εισοδήματος αφιερώνεται στην εκπαίδευση των παιδιών σε διάφορες ηλικίες για την μέση Ελληνική οικογένεια.
  4. Για να στηρίξουμε περισσότερο τα μικρά οικογενειακά εισοδήματα προτείναμε μικρότερο συντελεστή από εισοδήματα 10000 ευρώ έως 20000 ευρώ. Μεγαλύτερο συντελεστή από εισοδήματα 20000 ευρώ έως 30000 και λίγο μεγαλύτερο από 30000 ευρώ και άνω.
  5. Επαναφέρουμε την πρότασή μας αυτή και φέτος και τις εξής βελτιώσεις
  6. α. Μέχρι οικογενειακό εισόδημα 30000 ευρώ όλα τα παιδιά δωρεάν

β. Από 30000 ευρώ και άνω προτείνουμε ενιαίο συντελεστή 1,5% στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σε ετήσια βάση. Επιμερίζοντας το ποσό στους 11 μήνες έχουμε τα μηνιαία τροφεία. Θα υπενθυμίσουμε ότι ο συντελεστής αυτός δεν είναι αυθαίρετος αλλά έχει προκύψει από στατιστικές μελέτες αναφορικά με τις δαπάνες μιας μέσης οικογένειες που κάνει για την εκπαίδευση των παιδιών σε ετήσια βάση και με τα Ελληνικά δεδομένα. Έτσι κατοχυρώνεται πλήρως η αντικειμενικότητα του ύψους των τροφείων.

             γ.   Για την περίπτωση των αλλοδαπών οικογενειών προτείνουμε την

             ένταξή τους κανονικά στις κατηγορίες των υπολοίπων οικογενειών.

             δ.   Στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με εισοδήματα κάτω των 

            40000 ευρώ προτείνουμε εντελώς δωρεάν τιμώντας και επιβραβεύοντας

            την  πολυτεκνία.

       ε.   Για εισόδημα άνω των 40000 ευρώ θα καταβάλλεται το 50% των

            προβλεπομένων από την γενική μας πρόταση.

      στ. Για την περίπτωση αδελφών προτείνουμε το δεύτερο να πληρώνει το 50%  

            του πρώτου αδελφού ενώ για τρίτο παιδί εντελώς δωρεάν.

       ζ.  Για την περίπτωση των ανέργων προτείνουμε δωρεάν.

 

 

    11. Ο υπολογισμός των τροφείων για κάθε εγγραφή είναι εύκολη αρκεί να

          εγκατασταθεί ένα μικρό λογισμικό (ακόμη και σε μορφή ή excel). O   

          ισχυρισμός ότι απαιτείται χρόνος για τους υπολογισμούς δεν θεωρείται   

          σοβαρός ώστε να απορριφθεί μια δίκαιη και επιστημονική πρόταση. Ούτε

          ότι απαιτείται επί πλέον προσωπικό για να επιτύχει αυτό το εγχείρημα.

     12. Η πρόταση είναι πρωτοποριακή και είμαστε σίγουροι ότι θα την

           ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι αν εφαρμοστεί από τον δικό μας δήμο.

     13. Είναι δυνατόν να υπάρχουν βελτιώσεις στην βασική πρόταση.

     14. Η σταδιακή άνοδος του ορίου μη επιβολής τροφείων θα οδηγήσει σε δύο

           έως τρία χρόνια στον μηδενισμό των τροφείων ενώ θα δοθεί ο χρόνος στην

           διοίκηση του δήμου να μελετήσει και να εξορθολογήσει τα οικονομικά του

           ώστε να είναι έτοιμος να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί δωρεάν.

     15. Θέση μας είναι πολιτική αλλά στηριγμένη σε αντικειμενικούς όρους

           Οικονομίας χωρίς αυθαιρεσίες έτσι  ώστε να τύχει της αποδοχής όλων.

 

    

Θα υπενθυμίσουμε ότι, στην πρότασή μας συμπεριλαμβάνονταν και η λειτουργία ενός νέου παιδικού σταθμού από το 2013 και ένα ακόμη το 2014 προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των δημοτών όταν μάλιστα επιδεινώνονται τα οικογενειακά εισοδήματα.

Ισχυριζόμαστε ότι η πρόταση της διοίκησης ενέχει το στοιχείο της αυθαιρεσίας και της αδικίας. Αν κυρίαρχος στόχος είναι η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών θα απαντήσουμε ότι, οι λειτουργικές δαπάνες είναι Συνταγματική υποχρέωση του δήμου. Δυνητική είναι η επιβολή τροφείων. Η μισθοδοσία των εργαζομένων καλύπτεται συνολικά από την Πολιτεία ενώ μέρος των λειτουργικών δαπανών προβλέπεται από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπάρχει ισχυρή χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για 120 παιδιά που καλύπτονται με περίσσευμα μάλιστα. Είναι βέβαιο ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕΤΑΑ υπερβαίνει κατά πολύ την ανά παιδί και ανά έτος δαπάνη για την λειτουργία των παιδικών σταθμών, έτσι προκύπτει περίσσευμα από την χρηματοδότηση, την οποία συμπεριλαμβάνει ο δήμος και το Νομικό πρόσωπο στα έσοδα του και τα οποία εμφανίζονται αυξημένα.. Αν η χρηματοδότηση παύσει κάποια στιγμή (που θα γίνει οπωσδήποτε στο άμεσο μέλλον) ας προετοιμαστεί ο δήμος να αντιμετωπίσει την δαπάνη αυτή εξορθολογίζοντας τα οικονομικά του ενώ με την πρότασή μας καλύπτεται ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης για τα τροφεία.

Θεωρούμε ότι οι γονείς θα συνεισφέρουν επικουρικά στην λειτουργία των παιδικών σταθμών. Τα τροφεία δεν θα πρέπει να είναι το κύριο έσοδο του δήμου για την στήριξη της λειτουργίας των.

Την ίδια υποχρέωση έχει και για τις άλλες δομές που υπάρχουν σε εξέλιξη στο δήμο όπως για παράδειγμα η λέσχη ΄΄Κρίκος΄΄. Η χρηματοδότηση από την ΕΕΤΑΑ για τον ΄΄Κρίκο΄΄ είναι αρκετά υψηλή, καλύπτοντας πλήρως τις δαπάνες λειτουργίας του. Άλλωστε η δομή αυτή δεν απαιτεί σημαντικές δαπάνες για την λειτουργία του ενώ η λειτουργία του παρέχει σημαντικό κοινωνικό έργο.

Άλλωστε δεν έχουμε κανένα οικονομικό στοιχείο που να τεκμηριώνει αντικειμενικά το κόστος των λειτουργικών δαπανών παρ΄όλο, που έχουμε ζητήσει επανειλημμένα τα στοιχεία αυτά κατά δομή ενώ η διοίκηση αρνείται επιμόνως να ανταποκριθεί ως είναι υποχρέωσή της.

Ως εκ τούτου η διοίκηση είναι υπέρ της επιβολής τροφείων και άρα παραβλέπει ουσιαστικά ακόμη και τον συνταγματικό νόμο. Αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική στήριξη των δήμων ανάλογα με τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες δεν θα μεταφερθεί η ανευθυνότητα αυτή στην ευθύνη του δημότη και στην υποχρέωσή του να καταβάλλει τροφεία. Ταυτόχρονα καταδεικνύεται ότι η διοίκηση παρουσιάζει έλλειμμα ευαισθησίας και διεκδικητικών στόχων.

Η προσπάθεια σύγκρισης των τροφείων με τον ιδιωτικό τομέα είναι λάθος από την βάση του διότι δεν αποτελεί πρότυπο ο ιδιωτικός τομέας αλλά είναι υποχρέωση του δημοσίου και του Κράτους να αποτελεί εκείνο πρότυπο για τον ιδιωτικό τομέα.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 

Δίνουμε  ενδεικτικά αριθμητικά παραδείγματα για τα τροφεία:

 

 

Εισόδημα  31000  μηνιαία τροφεία    42 ευρώ  ετήσια τροφεία 465

                   35000                                 47                                       525

                   40000                                 54                                       600

                   45000                                 61                                       675

                   50000                                 68                                       750

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

       ΜΑΙΟΣ 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, 24 August 2012 11:15 | Written by Νικόλαος Ζήσης | Print

                                          ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   Νο   14

                                        ------------------------------------

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ     24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2012

ΘΕΜΑ                ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΥ

 

 

Με αφορμή των νέων εξελίξεων περί των χρηματοδοτήσεων των δομών στις δράσεις του δήμου και στις περικοπές αυτών έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

 

Ο Δήμος όφειλε να είναι καλά προετοιμασμένος για τις εξελίξεις αυτές. Έπρεπε να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και πολύ περισσότερο να έχει εκπονήσει μελέτες ώστε να είναι έτοιμος να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες, οι οποίες θα εμφανίζονταν με τα δεδομένα των οικονομικών αρνητικών συγκυριών στην κεντρική κυβέρνηση.

 

Αποδεικνύεται ότι ούτε έτοιμος είναι ούτε και προτάσεις ή σκέψεις υπάρχουν. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες επίλυσης έστω και μερικώς των προβλημάτων του. Δεν προτίθεται, επίσης, να προκαλέσει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα τα οικονομικά του δήμου και οι νέες εξελίξεις όπως έχουμε προτείνει εδώ και αρκετό καιρό. Άρα δεν έχει καμιά διάθεση συνεργασίας και διαβούλευσης στα ζητήματα αυτά. Έμμεσα, συνεπώς, αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για ό,τι προκύψει από τις δυσχέρειες, που θα προκύψουν.

 

Ο δημοτικός μας συνδυασμός συμμετέχοντας ενεργά στην διάγνωση των προβλημάτων προχώρησε ακόμη ένα βήμα περισσότερο. Εκπονήσαμε μελέτες και προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες του δήμου να ικανοποιήσει περισσότερες αιτήσεις παιδιών για τους παιδικούς σταθμούς. Είδαμε σε βάθος τις δυνατότητες του δήμου και καταλήξαμε ότι ο δήμος ακόμη και με αυτά τα δεδομένα έχει την δυνατότητα να αυξήσει τον αριθμό των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Η πρότασή μας βασίζεται ακριβώς στις δυνατότητες των οικονομικών του δήμου.

Παρ’ όλο που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε αυτού του είδους ενέργειες, πιστεύουμε ότι το συμφέρον του δημότη είναι πάνω από τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις και η παρουσία μας στο δημοτικό συμβούλιο δεν είναι μόνο να ικανοποιήσουμε αντιπολιτευτικές διαδικασίες.

Η έρευνά μας στηρίζεται σε αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα αλλά κυρίως στηρίζεται στην τόλμη και την πολιτική βούληση από την πλευρά της διοίκησης ως αρμόδιος φορέας της τελικής απόφασης για την υλοποίηση αποφάσεων.

 

Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι ο δήμος είναι σε θέση με καθορισμένες ενέργειες να ικανοποιήσει 50 αιτήσεις παιδιών – οικογενειών στους παιδικούς σταθμούς πέραν αυτών που θα χρηματοδοτηθούν με όποιο τρόπο από το ΕΣΠΑ – ΕΕΤΑΑ και πλέον αυτών που είχε μέχρι την προηγούμενη χρονιά.

Κοστολογήσαμε αυτή την ενέργεια και βρίσκουμε ότι είναι μέσα στις δυνατότητες του δήμου και προτείνουμε την υλοποίηση αυτής της πρότασης, που είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε και να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο αν και εφόσον η σημερινή δημοτική αρχή δεχθεί αφ’ ενός να συζητήσει αφ’ ετέρου να υλοποιήσει αποβάλλοντας την σκέψη ότι η πρόταση προέρχεται από την αντιπολίτευση.

 

Και σε άλλα ζητήματα έχουμε καταθέσει σκέψεις και απόψεις αλλά συναντήσαμε  την άρνηση και την εχθρότητα χωρίς καμιά τεκμηρίωση.

Το θέμα που απασχολεί όμως την κοινωνία σήμερα είναι βαθύ και σοβαρό και δεν χρειάζονται αυτού του είδους συμπεριφορές.

 

Επιμένουμε ακόμη μια φορά να αποφασίσει η δημοτική αρχή να ανοίξει το ζήτημα των οικονομικών του δήμου και να προκαλέσει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και αν υπάρχουν και άλλες σκέψεις και προτάσεις από όλες τις δημοτικές παρατάξεις να κατατεθούν στο δημοτικό συμβούλιο.

 ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΠΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

                              ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

Διαβάσαμε με προσοχή τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου για το οικονομικό έτος 2014.

Διαπιστώσαμε την δικαιολογημένη, ως ένα βαθμό, μειωμένη δράση του νομικού προσώπου εξ αιτίας των περικοπών προς την τοπική αυτοδιοίκηση.

Έχουμε την άποψη, την οποία έχουμε καταθέσει και στα προηγούμενα χρόνια, ότι υπάρχει μικρή αλλά ίσως ελαφρυντική συμβολή στα οικονομικά του νομικού προσώπου δυνατότητα αύξησης των εσόδων του με σοβαρές αλλαγές στην διαχείριση και κυρίως την εκμετάλλευση των μη φανερών δυνατοτήτων του.

 

Ο δημοτικός μας συνδυασμός δεν θα παραμείνει για ακόμη μια χρονιά στην στείρα αντιπαράθεση και ανούσια αντιπολίτευση προκειμένου να εκθέσουμε την δημοτική αρχή ως κάποιοι νομίζουν ή πιστεύουν. Κάθε χρόνο υπήρχε άρνηση στην υπερψήφιση των προϋπολογισμών και αποδοχή μας στο σκέλος των δαπανών για μισθοδοσία του προσωπικού και σε έργα που προτίθεται να προχωρήσει είτε το νομικό πρόσωπο είτε ο δήμος γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, που δεν έχουν εκμεταλλευθεί.

 

Έτσι και φέτος θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό με εξαίρεση και πάλι το σκέλος της μισθοδοσίας των εργαζομένων με όποια μορφή κι αν βρίσκονται στο νομικό πρόσωπο ως επίσης και στο σκέλος που αναφέρεται σε προγραμματισμένα έργα ή ακόμη και έκτακτα αρκεί να είναι τεκμηριωμένα στην οικονομική τους βάση και στο αποτέλεσμά τους.

 

Πλέον, όμως των ανωτέρω, προχωρούμε φέτος γραπτώς στις συγκεκριμένες προτάσεις μας επί του προϋπολογισμού γενικών θέσεων. Δεν έχουμε την δυνατότητα να καταγράψουμε σε αντίστοιχο πρόγραμμα προϋπολογισμού ώστε να εκτιμήσουμε το κόστος και το έσοδο με ακρίβεια. Γνωρίζουμε ότι προηγείται η μελέτη στις προτάσεις μας. Όμως οι δυνατότητές μας δεν μας επιτρέπουν να έχουμε σαφή οικονομική εικόνα αυτών προτάσεων. Αυτό δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση την δυνατότητα και το κύρος των προτάσεων.

 

Έχουμε την ισχυρή άποψη ότι καινοτομούμε με την ενέργειά μας αυτή προχωρώντας σε πρόταση επί του προϋπολογισμού. Είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπούμενη δημοτική παράταξη καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και το κάνουμε με στόχο να βοηθήσουμε και το νομικό πρόσωπο και τον δήμο αλλά κυρίως τον δημότη.

 

                                                    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

ΕΣΟΔΑ

 

1. Αύξηση κατά 12,4% ή σε ποσό 56000 ευρώ επί του προτεινόμενου ποσού  από την διοίκηση.

2. Μείωση στις συνδρομές των ιδιωτών κατά 35600 ευρώ ή σε ποσοστό 53%.

 

ΕΞΟΔΑ

 

Στις δαπάνες προτείνουμε μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς όπου παρατηρήσαμε αυξήσεις από την προηγούμενη χρήση χωρίς ισχυρό τεκμήριο. Οι μειώσεις φαίνονται στον πίνακα που καταθέτουμε στο διοικητικό συμβούλιο.

Προτείνουμε μόνο αύξηση στις πληρωμές ΠΟΕ όπου διαπιστώσαμε ανεξήγητη καθυστέρηση στις πληρωμές. Την αύξηση την προτείνουμε με σκοπό και οι προμηθευτές να είναι ικανοποιημένοι ώστε να εξυπηρετούν το νομικό πρόσωπο αλλά και να μην παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις υψηλές.

Να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε σαφή οικονομική εικόνα των οικονομικών του νομικού προσώπου ούτε και του Δήμου ώστε να τεκμηριώσουμε με περισσότερα στοιχεία την πρότασή μας.

Θεωρούμε, όμως, ότι είναι η πρόταση είναι απόλυτα εφικτή συγκρινόμενη μάλιστα και με τις προηγούμενες χρήσεις του νομικού προσώπου, τα στοιχεία του οποίου έχουμε από τους οικονομικούς απολογισμούς και τις λογιστικές καταστάσεις. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν κι άλλες αναδιαρθρώσεις των δαπανών ή και των εσόδων. Μπορούμε να το βεβαιώσουμε αν θα έχουμε όλα τα στοιχεία.

 

  Το προϊόν της πρότασής μας, που όπως δείχνουμε, είναι θετικό κατά 48000 ευρώ περίπου δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα να προβεί το νομικό πρόσωπο σε :

 

  1. Στην πρόσληψη περισσότερων ειδικοτήτων στα προγράμματα γυμναστικής.
  2. Οι μειώσεις στις συνδρομές που προτείνουμε πιστεύουμε ότι θα αυξήσουν την προσέλευση περισσοτέρων δημοτών που θα ισοσκελίσουν κατά κάποιο τρόπο τις μειώσεις που αναφέρουμε αλλά θα αυξήσουν πιθανό και τα τμήματα. Εκεί θα απαιτηθεί περισσότεροι  γυμναστές ή καλλιτέχνες για να ικανοποιηθεί η ζήτηση.
  3. Ανακαίνιση των ανοιχτών γηπέδων στην οδό Ολύμπου, κυρίως στον χώρο του μπάσκετ.

 

Η βασική μας πρόταση είναι:

 

Να αναλάβει εξ ολοκλήρου το νομικό πρόσωπο την διαχείριση, προγραμματισμό και υλοποίηση του φεστιβάλ στο Νταμάρι. Θεωρούμε ότι, το νομικό πρόσωπο είναι ισχυρότατο έμπειρο και θα έχει την οικονομική ευρωστία ώστε να προσφέρει στους δημότες ποιότητα και ποσότητα.

Άλλωστε η διαχείριση παλαιότερα ήταν αρμοδιότητα του παλαιού Πνευματικού Κέντρου του δήμου, που μικρότερες δυνατότητες κατάφερνε πολλά πράγματα.

Το επιχείρημα ότι απαιτείται κόπος και ικανότητες έχουμε την αίσθηση ότι προσβάλλει το ίδιο το νομικό πρόσωπο όταν μάλιστα άλλοι δήμοι έχουν την απόλυτη διαχείριση των εκδηλώσεων τα καλοκαίρι με δωρεάν παροχές προς τους δημότες μάλιστα.

Την πρόταση αυτή, να θυμίσουμε έχουμε κάνει από διετίας και κάθε χρόνο αποδεικνύεται ότι και σωστή είναι και θα δώσει κύρος και θέσεις εργασίας.

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

      ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------