ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΤΑ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ  Γ.Π.Σ.

 

 

Στο πλαίσιο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης και της κατάθεσης προτάσεων επί της μελέτης έχουμε να καταθέσουμε τα πιο κάτω.

Η εν λόγω μελέτη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο σε επίπεδο πολιτικής να διαμορφώσει την τελική θέση. Η ποιότητα της δουλειάς των μελετητών είναι ένα προϊόν υψηλού επιπέδου με προοπτική.

Θα επισημάνουμε μόνο το γεγονός ότι καμιά από τις ενστάσεις των δημοτών δεν έγινε δεκτή στην μελέτη, απορρίφθηκαν όλες.

Κατά τα άλλα θα συγχαρούμε τους μελετητές και την τεχνική υπηρεσία για την ποιοτική δουλειά τους.

Να σημειώσουμε ότι αναφερόμαστε στα κυριότερα σημεία της μελέτης. Αν μας είχε δοθεί η δυνατότητα να αναλύσουμε περισσότερα, είμαστε έτοιμοι. Για την οικονομία του χρόνου περιοριζόμαστε στις πιο κάτω προτάσεις, που αποτελούν το ελάχιστο της ζύμωσης ενός τέτοιου προγράμματος.

Οι επί μέρους παρατηρήσεις μας και προτάσεις μας είναι πιο κάτω.

 

 1. Είμαστε σύμφωνοι επί της αρχής της μελέτης.
 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. Υποστηρίζουμε ότι το μείζον σημερινό ζήτημα, που απασχολεί την πόλη μας είναι η έλλειψη μιας συνολικής και σε βάθος κυκλοφοριακής μελέτης. Ομάδες κατοίκων – δημοτών συναντούν σοβαρά προβλήματα στην συσσώρευση αυτοκινήτων στη γειτονιά τους. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε διαμαρτυρίες από την πλευρά τους. Το πρόβλημα εντάθηκε όταν η δημοτική αρχή προχώρησε σε τοπικές, αποσπασματικές παρεμβάσεις χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Έτσι ήλθαν δημότες σε αντιπαράθεση μεταξύ τους πράγμα απαράδεκτο. Προτείνουμε την άμεση υλοποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί διενέργειας κυκλοφοριακής μελέτης για όλη την πόλη.
 3. Ο.Τ. 415. Να παραμείνει ο χαρακτηρισμός του οικοδομικού τετραγώνου όπως προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ. Οι ανάγκες της πόλης εξακολουθούν να υφίστανται σε πράσινο και ελεύθερους χώρους ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό σήμερα. Συμφωνούμε στην κατασκευή θερινού κινηματογράφου και κολυμβητήριο μικρών διαστάσεων.

              ΔΕΗ. Κατ΄αρχήν πιστεύουμε ότι δεν υφίσταται ζήτημα διαρροής ηλεκτρομαγνητικής      

              ακτινοβολίας. Το πιστεύω μας, όμως, δεν αποτελεί τεκμήριο. Έτσι προτείνουμε την ανάθεση

              μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το αντίστοιχο τμήμα του ΄΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ΄΄,

             ώστε να έχουμε την πραγματικότητα στα χέρια μας από τον πιο επίσημο φορέα της χώρας μας. Να

             σταματήσει, επιτέλους, η φιλολογία από τον καθένα χωρίς ουσία και απόδειξη. Να σημειώσουμε

             ότι τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σταθερά. Επειδή δεν έχουμε επίσημα

             αποτελέσματα της επίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ανθρώπινο οργανισμό, που

             στηρίζονται σε μακρόχρονες παρατηρήσεις, που λείπουν, τα όρια που τίθενται κάθε φορά είναι

             μεταβλητά και προς  χαμηλότερες τιμές.

             Δεν συμφωνούμε στην κατασκευή χώρου στάθμευσης των απορριματοφόρων του δήμου.

 1. Ο.Τ.  365.  Η πρώτη παρατήρησή μας είναι ότι δεν ορίζονται συντελεστές δόμησης στο Ο.Τ. 366.        

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των μελετητών και της τεχνικής υπηρεσίας έχουν κάθε μια τη δική της αξία.  Οι συντελεστές δόμησης των δύο απόψεων απέχουν πολύ, εμείς, προτείνουμε ένα συντελεστή στο 1,2. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε τον χαρακτήρα του κοινωνικού συντελεστή ενώ, ταυτόχρονα, τα 12000 τετ. μέτρα, κατ΄ ανώτατο όριο, (δεχόμαστε τον ισχυρισμό της τεχνικής υπηρεσίας περί ευαισθησίας της εκάστοτε δημοτικής αρχής περί μη εξαντλήσεως του συντελεστή), δεν θα επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την περιοχή. Άλλωστε η κατασκευή χώρων στέγασης έχει ειδικό χαρακτήρα.

 1. ΚΡΑΣΣΑΣ. Συμφωνούμε με την μελέτη και την πολιτική βούληση στην ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Συμφωνούμε, επίσης, στον καθορισμό του μέσου συντελεστή δόμησης 0,5. Θα αναμένουμε το επόμενο στάδιο όπου θα καθοριστούν οι επί μέρους συντελεστές ανά Ο.Τ.
 2. ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΑΜΑΡΙ – ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ. Συμφωνούμε με την ένταξη του τμήματός του στο σχέδιο πόλης. Προτείνουμε, επί πλέον, την κατασκευή θερινού κινηματογράφου ως εναλλακτική πρόταση στο ενδεχόμενο να μην κατασκευαστεί στο Ο.Τ. 415. Θεωρούμε ότι ο χώρος αυτός, όπως και η λιθαγωγίας οδού, του υδατόπυργου και του παλαιού δημαρχείου πρέπει να αποτελέσουν την διαχρονική ταυτότητα της πόλης.
 3. ΛΙΘΑΓΩΓΙΑ ΟΔΟΣ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. Συμφωνούμε με την πρόταση των μελετητών στην διάνοιξη της λιθαγωγίας οδού και στην διατήρηση του υδατόπυργου. Προτείνουμε επί πλέον, την άμεση παρέμβαση στον υδατόπυργο διότι θεωρούμε ότι αν αφεθεί περισσότερο είναι πιθανόν να προκαλέσει ατύχημα με το ενδεχόμενο μιας πτώσης. Στο παλαιό δημαρχείο, προτείνουμε να μην υπάρξει καμιά άλλη παρέμβαση, επέκτασης, διαμόρφωσης. Η προσθήκη του νεοκλασικού νέου τμήματος, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
 4. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ. Συμφωνούμε στην επέκταση του χαρακτήρα ΄΄γενική κατοικία΄΄ από την οδό Τροίας στην οδό Σπάρτης.
 5. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΑΤΤ. ΟΔΟΎ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ. Συμφωνούμε με την εισήγηση – μελέτη.
 6. ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. Συμφωνούμε με την μελέτη. Θετικότατο το γεγονός ότι καθορίζονται απόλυτα οι χρήσεις.
 7. Ο.Τ. 444. Συμφωνούμε στον χαρακτηρισμό του χώρου, ως χώρο πρασίνου και αναψυχής. Προτείνουμε την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης των απορριματοφόρων αν και εφ΄όσον επιτρέπεται. Σε αντίθετη περίπτωση συμφωνούμε στην κατασκευή του ΥΠΟΓΕΙΟΥ χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ. 388.
 8. Ο.Τ. 61.  Συμφωνούμε στην διεκδίκηση του χώρου με την προϋπόθεση ότι ο δήμος είναι σε θέση να το αποκτήσει. Προτείνουμε εκεί την κατασκευή εκπαιδευτικής μονάδας και αθλητικών χώρων αν και εφ΄όσον αποκτηθεί από το δήμο.
 9. ΄΄ΠΑΤΗΜΑ 1 – ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ –ΜΕΛΙΣΣΙΏΝ. Συμφωνούμε με την μελέτη, η οποία προβλέπει την μεταφορά των χώρων αυτών στο δήμο Βριλησσίων. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των δημοτών των περιοχών αυτών από πολλά χρόνια. Αυτή την θέση των δημοτών είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλά.
 10. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ. Έχουμε επισημάνει σε όλα τα όργανα του δήμου και σε όλες τις διαβουλεύσεις την ενθάρρυνση της χρήσης των μαζικών μέσων μεταφοράς. Για να επιτευχθεί αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί προϋπόθεση η απόδειξη αξιοπιστία των δρομολογίων και η σοβαρή οργάνωση της δημοτικής συγκοινωνίας. Παράλληλα να προγραμματιστεί η αγορά δύο νέων μικρών λεωφορείων.
 11. Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Συμφωνούμε με το σκεπτικό της μελέτης περί εμπορικού δρόμου. Τα καταγεγραμμένα προβλήματα της κυκλοφορίας πρέπει να λυθούν στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης. Οι ΄΄πρασιές΄΄ είναι δυνατό να παίξουν ένα ρόλο για την ελάφρυνση των τοπικών προβλημάτων αν κι εφ΄όσον οι ιδιοκτήτες συμφωνήσουν σε πρωτοβουλίες του δήμου. Τα αιτήματα των επαγγελματιών μπορεί να έχουν κάποιο περιεχόμενο. Όμως δεν μπορεί να αποτελέσουν το μοναδικό κριτήριο για την εξυπηρέτησή τους. Η επαναστατική άποψη της υπογειοποίησης της λεωφόρου μας βρίσκει, ως ιδέα, απόλυτα σύμφωνους. Πιστεύουμε στην δυνατότητα μιας τέτοιας κατασκευής. Κι αν υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατο, τους παραπέμπουμε στην υπογειοποίηση της Αττ. Οδού. Εμείς, προτείνουμε την υποστήριξη αυτής της άποψης. Έχει ωριμάσει η ιδέα και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης. Έτσι θα αποκατασταθεί ο διασπασμένος ιστός της πόλης και η απαλλαγή των υφιστάμενων προβλημάτων με την διάνοιξη της λεωφόρου Πεντέλης.
 12. ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ.  Συμφωνούμε απόλυτα στο σκεπτικό της μελέτης ως χώρος ιδιαίτερου κάλλους. Θα συμπληρώναμε την επιδίωξη της διευθέτησής του χώρου αυτού με την βοήθεια της Περιφέρειας.
 13. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Β΄ΓΥΜΝ-ΛΥΚΕΙΟ. Προτείνουμε τον αποχαρακτηρισμό από την σημερινή χρήση. Προτείνουμε την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου. Η κατασκευή ενός ακόμη κλειστού γυμναστηρίου, θα προσφέρει στις δύο εκπαιδευτικές μονάδες χώρους άθλησης και εκδηλώσεων ενώ ταυτόχρονα θα εμπλουτίσει τον δήμο με νέους χρήσιμους χώρους άθλησης ή ακόμη και χώρων εκδηλώσεων του δήμου.
 14. ΛΑΪΚΗ. Δεν προβλέπεται και δεν αναφέρεται στην μελέτη. Εμείς προτείνουμε την θεσμοθέτηση χώρου, ως χώρος μόνιμης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Πολλές είναι οι σκέψεις  μας. Χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης. Θεωρούμε ότι αποτελεί ευκαιρία η αναθεώρηση του ΓΠΣ για την θεσμοθέτηση αυτή.
 15. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ. Συμφωνούμε με την άποψη της τεχνικής υπηρεσίας. Δεν υποστηρίζουμε τον διαχωρισμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την αντίστοιχη του δημοσίου.
 16. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο.Τ. 7. Θεωρούμε ότι στο Ο.Τ. 7 πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα των ιδιωτών. Η θεσμοθέτηση να αφορά μόνο την πλευρά επί της οδού Κύπρου.
 17. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ. Προτείνουμε τον χαρακτηρισμό ως εμπορικό κέντρο σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα που ΄΄βλέπουν΄΄ σε πλατείες.
 18. ΠΛΑΤΕΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Συμφωνούμε με την μελέτη. 
 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------