ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

2013-12-11 17:24
Η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο σκεπαστό της Αττική οδού έγινε μείζον ζήτημα (και καλώς έγινε) από κατοίκους ττης περιοχής και κυρίως από γονείς των  νηπιαγωγείων και του παιδικού σταθμού, που βρίσκονται κοντά.
Έγινε ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης προς τον δήμαρχο αν και κατά πόσο υπάρχει άδεια τοποθέτησης.
Ο δήμαρχος απάντησε ότι το γνώριζε το θέμα και ότι θα προσπαθούσε να επικοινωνήσει με κέντρα ερευνών (Δημόκριτος κλπ) ώστε να μετρήσουν την εκπεμπόμενη ακτινοβολία. 
Αν υπάρχει άδεια δεν γνώριζε αλλά διαβεβαίωσε ότι θα ερευνηθεί το ζήτημα.
Σ΄αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
Από επιστημονικής άποψης τώρα.
Πρέπει να πούμε ότι έχουν τοποθετηθεί στα Βριλήσσια και άλλες κεραίες και απ΄ότι έχει διαβεβαιωθεί  η ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας βρίσκεται εντός των προβλεπομένων ορίων.
Τα όρια αυτά (συμπληρώνουμε εμείς) ορίζονται από την ευρωπαϊκή ένωση κατόπιν εισηγήσεων επιστημονικών φορέων και κυρίως της επιστημονικής ένωσης πυρηνικών επιστημών.
Τα όρια αυτά να τονίσουμε δεν είναι δοκιμασμένα. Έχουν οριστεί με την μικρή εμπειρία που διαθέτει η επιστημονική κοινότητα στις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στους οργανισμούς με συχνότητες αυτές, που εκπέμπονται από αυτού του είδους τις κεραίες. Ανάλογα με τις εμπειρίες που προστίθενται κάθε φορά τα όρια μεταβάλλονται μάλον προς μικρότερα πεδία.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καλό είναι να είναι όσο πιο περιορισμένη μπορεί.
Οι μετρήσεις γίνονται από πιστοποιημένα κέντρα ερευνών ενώ από την πλευρά της πολιτείας ο Δημόκριτος αποτελεί εγγυημένη λύση για κάθε ανάλογη περίπτωση.