ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2013-12-11 11:31

Παραλάβαμε σήμερα από το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου πρακτικά τεσσάρων συνεδριάσεων του οργάνου. Τα πρακτικά έπρεπε να έχουν αποσταλεί απο καιρό. Στις προτάσεις μας και στην συζήτηση του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο είχαμε ζητήσει να παραδοθούν τα πρακτικά.

Το προεδρείο φαίνεται να ανταποκρίνεται στο αίτημα. Απομένουν τα πρακτικά των υπολοίπων συνεδριάσεων και που είναι αρκετά.