ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ....

2015-01-04 16:20

Στις 6 Απριλίου 2014 καλέσαμε τους δημότες να παρουσιάσουμε την δική μας αυτοδιοικητική πρόταση για τον δήμο μας. 

Σ΄αυτή την συγκέντρωση, δυστυχώς, δεν βρήκαμε την αντίστοιχη του δικού μας ενδιαφέροντος ανταπόκριση. Λίγοι δημότες βρέθηκαν στην παρουσίασή μας τότε. Απ΄αυτούς που βρέθηκαν εκεί εισπράξαμε αριστία για την ποιότητα, βαθύτητα και απόλυτα τεκμηριωμένη πρόταση σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, της στήριξης της τοπικής μας κοινωνίας και των σημερινών αναγκών.

Η πρόταση, επίσης, περιείχε τρόπους ανδιάρθρωσης της διοίκησης, ενεργοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίησης της υπάρχουσας τεχνολογικής και μηχανολογικής υποδομής ώς επίσης και της υφιστάμενης δημοτικής περιουσίας. 

Είχαμε θέσει στόχους για την εξασφάλιση νέων πόρων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θέταμε τις βάσεις για όχι απλά μια βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου αλλά και την διαχρονική αύξηση των ιδίων πόρων του.

Δυστυχώς οι συνθήκες μας οδήγησαν τότε στην απόφαση να μην συμμετέχουμε αντιδρώντας στο απαξιωτικό κλίμα που δημιούργησαν άλλες δημοτικές παρατάξεις, προϋπάρχουσες αλλά κυρίως νεοϊδρυθείσες τον Απρίλιο του 2014!!  Αυτές οι δημοτικές παρατάξεις απεδείχθη (γι΄αυτό εμείς είμαστε από τότε βέβαιοι) δεν είχαν να πουν απολύτως τίποτα. Ήταν μια φούσκα που στηρίχθηκαν στην παραπλάνηση, στην απουσία αυτοδιοικητικής πρότασης και στην κατασυκοφάντηση όλων. Αυτό το κλίμα ορισμένοι δημότες επικρότησαν, δυστυχώς, παραπλανημένοι από τα ωραία λόγια και τις υψηλoύ επιπέδου προσδοκίες!!!

Μάλλον πρέπει να έχουν απογοητευθεί αν κρίνουμε από το ήδη μειωμένο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αέρας έγιναν οι αστήρικτες και άνευ ουσίας υποσχέσεις ακόμη και από άλλες δημοτικές παρατάξεις, που αποσυντίθενται αργά αλλά σταθερά.

Εμείς είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι έμεινε κάτι απ΄αυτά που διαμείφθησαν τότε:

1. Η γνώση και η εμπειρία, σημαντκό όπλο για το μέλλον

2. Η δική μας πρόταση που έμεινε αναλλοίωστη, σύγχρονη και απόλυτα υλοποιήσιμη.

Γι΄αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να υπέρασπιζόμαστε με θέρμη και ενδιαφέρον για την πόλη μας.