ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00

2013-11-26 07:03

Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της πόλης στις 19.00 στην αίθουσα του δημτικού συμβουλίου, Κισσάβου 11.
Δυο θέματα προς συζήτηση
Η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για την χρήση 2014 και η ψήφιση του προϋπολογισμού επίσης για την χρήση 2014.
Και τα δυο θέματα είναι εξίσου ενδιαφέροντα, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό αν όχι εξ ολοκλήρου την λειτουργία του δήμου για το 2014.