ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ κ. ΣΕΝΤΟΥΚΑ

2013-12-04 12:57

                                                ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική ανάπτυξη το 1985 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα εκατομμύρια των εθελοντών που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου συχνά με κίνδυνο της ζωής του .

Ο εθελοντισμός είναι ιδεολογία με ιδιαίτερες αξίες ενδιαφέροντος και προσφοράς στον συνάνθρωπο και κατ΄επέκταση στο κοινωνικό σύνολο ,είναι στάση ζωής και συγχρόνως δράσης . Είναι δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας , μία σημαντική συνιστώσα της κοινωνίας των πολιτών , μας αφορά όλους ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας .

Οι εθελοντές δεν πρέπει να παίρνουν τη θέση που κατείχε προηγουμένως ένας έμμισθος υπάλληλος. Αφιερώνουν χρόνο δημιουργούν  προσφέρουν και διεκδικούν ιδανικά όπως η πραγματοποίηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών που δεν βρίσκουν επαρκή η αποτελεσματική ικανοποίηση και απαιτούν για την προστασία και την προαγωγή τους την κινητοποίησή τους . Στηρίζουν την αλληλεγγύη  τη δικαιοσύνη την κοινωνική συμμετοχή την καταπολέμηση της φτώχειας ως κοινωνικό φαινόμενο την υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων την προστασία του περιβάλλοντος  και δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε δοκιμαζόμενα πρόσωπα .Σημαντικός τομέας του εθελοντισμού είναι και η αιμοδοσία .

Στην Ευρώπη το κίνημα του εθελοντισμού παρουσιάζει άλλες διαστάσεις. Στην Πολωνία το 2004 περίπου 5,4 εκατομμύρια πολίτες ασχολήθηκαν με τον εθελοντισμό ,ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 18,3 % του συνολικού πληθυσμού .Στη Γερμανία 23 εκατομμύρια πολίτες  ποσοστό 36% συμμετέχουν σε διάφορα είδη εθελοντικής εργασίας . Στην Ιρλανδία περίπου 1.287.000 άτομα ποσοστό 36%, στην Αγγλία 23 εκατομμύρια , και στο Βέλγιο αφιερώνουν 5 ώρες την εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες .

 

Το φαινόμενο του οργανωμένου εθελοντισμού στην Ελλάδα απέκτησε νέες διαστάσεις πρωτότυπες ποιοτικές και ποσοτικές που διαφοροποιούνται από τη φιλανθρωπία.

Στο δήμο μας ενώ υπάρχουν πολλοί εθελοντές  δεν υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για οργανωμένη ανάπτυξη  ,  όχι μόνο δεν τιμούνται οι εθελοντές αλλά ούτε και ο θεσμός του εθελοντισμού ενισχύεται .

Ο εθελοντισμός μπορεί να πετύχει την κοινωνική ενσωμάτωση και ολοκλήρωση και να συμβάλλει στην συνοχή της κοινωνίας δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης επενδύοντας στο κοινωνικό κεφάλαιο .

                                              Κατερίνα  Σεντούκα

   Μέλος Δ.Σ συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών  και δωρεάς οργάνων                          

                                            << Αλληλεγγύη >>

             Μέλος Δ.Σ Κοινωνικής Προστασίας&Αλληλεγγύης

               Εκπρόσωπος από τα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

                            Με επικεφαλής το Νικόλαο Ζήσης