Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ

2013-11-29 13:42

Αναρτήσαμε στην υποσελίδα ΄΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ΄΄ τις εισηγήσεις και την έκθεση του προϋπολογισμού για την χρήση του 2014. Να θυμίσουμε ότι ο προϋπολογσιμός καταψηφίστηκε στο τελευταίο δημοστικό συμβούλιο ενώ ορίστηκε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013, στις 11.00.