Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 17-12-2013

2013-12-18 09:01

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  52ο

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ:       Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ  

                     Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

 

 Την 17 Δεκεμβρίου 2013 συνεδρίασε το νομικό πρόσωπο του δήμου, ΄΄Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός΄΄ με θέμα την έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού για την χρήση του 2012.

Συμμετείχαμε στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και πήραμε θέση επί των πεπραγμένων του νομικού προσώπου το 2012.

 

Οι παρατηρήσεις μας συνοψίζονται στα εξής:

 

  1. Ο ισολογισμός και απολογισμός έρχεται ένα χρόνο μετά όταν ήδη έχουν συντελεστεί πολλά γεγονότα και παρήλθε ο χρόνος όπου θα μπορούσε η συζήτηση αυτή να είναι χρήσιμη για ενδεχόμενες διορθώσεις για την επόμενη χρήση του 2013, η οποία ήδη κλείνει.
  2. Η χρηματοδότηση από τον δήμο όπως οφείλει να κάνει από την συστατική πράξη του νομικού προσώπου ανήλθε στο ύψος των 320000 ευρώ όταν η συστατική πράξη προβλέπει 450.000 ευρώ.
  3. Το έσοδο του νομικού προσώπου από την χρήση του θεάτρου ΄΄Αλίκη Βουγιουκλάκη΄΄ για την τέλεση του φεστιβάλ ανήλθε στο ποσό των 3200 ευρώ, ελάχιστο μπροστά στην αξία του χώρου αυτού ως περιουσιακό στοιχείο του δήμου.
  4. Οι υποχρεώσεις απέναντι σε προμηθευτές αυξήθηκαν  όπως και οι υποχρεώσεις σε πιστωτές.
  5. Κανένα έργο δεν παρουσίασε το νομικό πρόσωπο  στους αθλητικούς χώρους ή τους πολιτιστικούς πλην της αγοράς και τοποθέτησης τριών οικίσκων για την εξυπηρέτηση στον αθλητισμό.
  6. Το ποσό που διαχειρίστηκε το νομικό πρόσωπο ανήλθε στο ύψος των 400.000 ευρώ, μικρό για το μέγεθος των υποχρεώσεών του απέναντι στους δημότες και με σημαντικούς χώρους και για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
  7. Το ποσό που εισπράχθηκε από συνδρομές των δημοτών ανήλθε στο ύψος των 42.700 ευρώ ενώ για την χρήση του 2013 όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 ανήλθαν στο ύψος των 51.000 ευρώ. Δηλαδή αντί να έχουμε μείωση στις συνδρομές των δημοτών παρατηρείται αύξηση έστω κι αν έχουν αυξηθεί τα μέλη.
  8. Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση 2012 έφερε μικρό πλεόνασμα της τάξης των 5900 ευρώ περίπου όταν η χρηματοδότηση από τον δήμο ήταν κάτω από την προβλεπόμενη και οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το 2011 περίπου 110.000 ευρώ.

 

   Για όλους τους παραπάνω λόγους που αποτελούν και μια διαφορετική αντίληψη από την δική μας δεν ψηφίσαμε τον ισολογισμό παρ΄ό0λο που ως πράξη αποτελεί μια συνήθη διαδικασία. Εμείς δώσαμε την πολιτική διάσταση του ζητήματος για το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους και δηλώσαμε ΄΄παρών΄΄ στην ψηφοφορία δείχνοντας όχι απλά μια άρνηση αλλά την δυνατότητα να έχουμε μια διαφορετική πολιτική και τεχνοκρατική αντίληψη στην λειτουργία του αθλητισμού και πολιτισμού.