ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

2013-12-08 08:52

Αναρτήσαμε νέες δημοσκοπήσεις στην ιστοσελίδα μας. Τα θέματα αφορoύν την λειτουργία της πόλης. Ψηφίστε για να καταγραφεί η επιθυμία όλων των δημοτών. Η πρωτοβουλία είναι μια μορφή δημόσιου διαλόγου.

H συμμετοχή σας δεν καταγράφετσε πουθενά. Δεν κοστίζει. Βοηθούμε τις θετικές εξελείξεις στον δήμο μας.