ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2013-12-11 07:30

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μετά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και την υπερψήφιση του προϋπολογισμού στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης  καταθέσαμε τις εξειδικευμένες προτάσεις μας στην βάση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

    ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Να δοθεί όλη η προβλεπόμενη από τη συστατική πράξη χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου που ανέρχεται στο ποσό των 800.000 Ε . Έως τώρα η χρηματοδότηση έφτανε το ποσό των 640.000Ε.

2. Με τα ποσά αυτά υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς

3. Έναρξη μελέτης για το  πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 6-12 ετών .

4. Ενίσχυση της λειτουργίας των προγραμμάτων «Κρίκος» και «Βοήθεια στο σπίτι» με πρόβλεψη να διατηρηθούν και μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα . Να προβλεφτεί άλλος χώρος λειτουργίας του «Κρίκου» άμεσα .

5. Ενεργοποίηση και ενίσχυση του ταμείου πασχόντων .

6. Κέντρα κόστους λειτουργίας των δομών των Νομικών Προσώπων .

7. Έρευνα μελέτη για δημιουργία Δημοτικών  Ιατρείων παροχής υπηρεσιών σε όλους τους δημότες . Ψηφίζεται το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με χρηματοδότηση  δημιουργίας έργων υποδομών .Τα Δημοτικά Ιατρεία είναι μία σπουδαία κοινωνική υπηρεσία υποδομών

Οι προτάσεις είναι εφικτές και περιμένουμε την πραγμάτωσή τους .