ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

2013-12-11 07:00

Χθες συνεδρίασαν τα διοικητικά συμβούλια των δυο νομικών προσώπων του δήμου. Τα θέματα ήταν ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες, κυρίως καυσίμων και λυπαντικών. Στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης συζητήθηκε και η προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς.

Στην στήλη των νομικών προσώπων θα αναρτηθούν οι ημερήσιες διαταξεις.