ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2013-12-28 08:18

Συνεδρίασε, χθες, 27 Δεκεμβρίου 2013 το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης του δήμου με δυο μοναδικά θέματα, την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού του νομικού προσώπου για την χρήση του 2012.