ΕΚΘΕΤΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

2015-06-13 16:06

ΕΚΘΕΤΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

 
ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι είναι δύσκολο ή ακατόρθωτο να είναι αξιόπιστη στις υποσχέσεις που δίνει προεκλογικά μια δημοτική παράταξη. Κι είναι εύκολο να δίνει υποσχέσεις να ΄΄περνούν΄΄ τελικά στην κοινωνία!!

Ο λόγος για την δημοτική αρχή. Αφορμή θέμα στο ερχόμενο δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης (16/6/2015). Θέμα στην ημερήσια διάταξη :


<<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ. 05 / 06 / 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ :
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ ΘΕΤΙΔΟΣ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σχετικά : Η 3/2015 Κυκλοφοριακή Μελέτη
Ο Δήμος Βριλησσίων, θέλοντας να βελτιώσει την εικόνα κοινόχρηστων χώρων του Δήμου οι οποίοι λόγω των όμορων χρήσεων γης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης κλπ) προσελκύουν μεγάλο αριθμό πεζών επισκεπτών, προτίθεται να προχωρήσει στην πιλοτική πεζοδρόμηση των οδών που γειτνιάζουν με τους χώρους αυτούς.
Πιο συγκεκριμένα προτείνει την Πιλοτική Πεζοδρόμηση των οδών Θέτιδος (από την οδό Ομήρου έως την οδό Αίαντος) και Αναλήψεως (από την οδό Γράμμου έως την Λεωφ. Πεντέλης).
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Η εφαρμογή των πιλοτικών πεζοδρομήσεων έχουν σαν στόχο να δώσουν μία πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων που θα έχουν οι σχεδιαζόμενες από τον Δήμο Βριλησσίων μόνιμες μελλοντικές παρεμβάσεις.
Η παρέμβαση στην οδό Θέτιδος σκοπό έχει την τόνωση της επισκεψιμότητας και επιχειρηματικότητας της πλατείας Ελευθερίας, μιας εκ των ομορφότερων πλατειών του Δήμου, που σήμερα κατακλύζεται από σταθμευμένα οχήματα.
Η παρέμβαση στην οδό Αναλήψεως, στο τμήμα της από την οδό Γράμμου έως την Λεωφόρο Πεντέλης, σκοπό έχει την απαλλαγή του εν λόγω τμήματος από την άναρχη κίνηση αλλά και στάθμευση των οχημάτων και ταυτόχρονα την υλοποίηση ενός χώρου κίνησης πεζών που θα αποτελεί, ουσιαστικά, τον συνδετικό κρίκο πεζής κινητικότητας ανάμεσα στις δύο σημαντικότερες πλατείες του Δήμου, την πλατεία Αναλήψεως και την πλατεία Ελευθερίας.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η πιλοτική Πεζοδρόμηση θα συνοδεύεται από τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις ημέρες και ώρες εφαρμογής των πεζοδρομήσεων :
2
 Πιλοτική Πεζοδρόμηση Οδού Θέτιδος (από οδό Ομήρου έως οδό Αίαντος)
 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων
 Απαγόρευση διέλευσης όλων των οχημάτων, πλην των οχημάτων με προορισμό τους, τον εντός των παρόδιων ιδιοκτησιών χώρων στάθμευσης. Η εν λόγω επιτρεπόμενη κίνηση, θα γίνεται διαμέσου οριζόμενης λωρίδας κίνησης πλάτους 3.00 μ., με πρόσβαση μόνο από την οδό Αίαντος. Της απαγόρευσης εξαιρούνται και τα οχήματα αμέσου δράσεως (νοσοκομειακά, πυροσβεστικά και αστυνομίας)
 Πιλοτική Πεζοδρόμηση Οδού Αναλήψεως (από οδό Γράμμου έως Λ. Πεντέλης)
 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων
 Απαγόρευση διέλευσης όλων των οχημάτων, πλην των οχημάτων με προορισμό τους, τον εντός των παρόδιων ιδιοκτησιών χώρων στάθμευσης. Η εν λόγω επιτρεπόμενη κίνηση, θα γίνεται διαμέσου οριζόμενης λωρίδας κίνησης πλάτους 3.00 μ., με πρόσβαση μόνο από την οδό Γράμμου. Της απαγόρευσης εξαιρούνται και τα οχήματα αμέσου δράσεως (νοσοκομειακά, πυροσβεστικά και αστυνομίας)
 Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Ομήρου (από Λ. Πεντέλης έως οδό Θέτιδος)
 Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των ανωτέρω πιλοτικών πεζοδρομήσεων, στα τμήματα των οδών Θέτιδος και Αναλήψεως, προτείνεται η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων, παρά την οδό Ομήρου, στο τμήμα της από την Λεωφ. Πεντέλης έως την οδό Θέτιδος.
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Πιλοτική Πεζοδρόμηση στα τμήματα των οδών Θέτιδος και Αναλήψεως, προτείνεται να εφαρμοστεί κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη (1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου) του τρέχοντος έτους (2015) καθημερινά από τις 19:30 έως τις 24:00.
ΟΡΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ
Η πεζοδρόμηση, όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο, θα περιλαμβάνει :
 την οδό Αναλήψεως, στο τμήμα της από την οδό Γράμμου (Ανατολικό Όριο) έως την Λεωφόρο Πεντέλης (Δυτικό Όριο)
 την οδό Θέτιδος, στο τμήμα της από την οδό Ομήρου (Νότιο Όριο) έως την οδό Αίαντος (Βόρειο Όριο)
3
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
Η προτεινόμενη μορφή οριοθέτησης των πεζοδρόμων, όπως εμφαίνεται διαγράμματα που ακολουθούν, αποτελείται από τρία, κόκκινου χρώματος, μπλόκ στηθαίων τύπου “New Jersey” διαστάσεων (μήκος x ύψος x πλάτος) 100 cm x 60 cm x 46 cm (στο πάνω μέρος φέρουν οπή με πώμα για την επιθυμητή πλήρωση του στηθαίου με νερό, ώστε να αυξάνεται κατά βούληση η ευστάθεια τους) και από έναν μεταλλικό στύλο ο οποίος θα τοποθετείται σε οπή που θα ανοιχθεί στο οδόστρωμα, θα έχει το ύψος στύλου οδικής σήμανσης και θα φέρει : α) Ενημερωτική πινακίδα 0,80Χ0,80 μ που θα δίνει στοιχεία για την λειτουργία του πεζόδρομου, β) σήμα κυκλοφορίας Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων) και γ) σήματα κυκλοφορίας Ρ-47, Ρ-48, Ρ50 (υποχρεωτικές κατευθύνσεις οχημάτων) ανάλογα την περίπτωση.
Το ένα ακραίο μπλοκ εκ των τριών, στις εισόδους της οδού Θέτιδος από την οδό Αίαντος και της οδού Αναλήψεως από την οδό Γράμμου, θα είναι δυνατόν να μετακινείται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που διαμένουν στο τμήμα της οδού που πεζοδρομείται. Αντίθετα όλα τα υπόλοιπα μπλοκ θα είναι γεμάτα με κατάλληλη ποσότητα νερού για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα τους και την μη μετακίνηση τους από τρίτους.>>.

Η δημοτική αρχή κάνει χρήση  διατάξεων :

<<Λαμβάνοντας υπόψη :
α) Το άρθρο 79 (Κανονιστικές Αποφάσεις) του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας σύμφωνα με το οποίο :
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:
α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
Κινητό μπλοκ
Λωρίδα κίνησης οχήματος προς θέση στάθμευσης
8
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή.
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας.
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.»
β) Το άρθρο 82 (Ρύθμιση κυκλοφορίας) του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας σύμφωνα με το οποίο : «οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.»
γ) Το άρθρο 73 παρ. 1β του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το οποίο : «η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.»
9
δ) το άρθρο 46 του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/02.03.2007 τεύχος Α') : Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄)>>

και προχωρεί σε τοπικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη ή ακόμη και στην στάθμευση των αυτοκινήτων ή ακόμη και στους πεζούς.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα ως δημοτική αρχή ενός έτους τώρα αλλά εμείς θυμόμαστε ότι επι του συγκεκριμένου ζητήματος η δημοτική αρχή προεκλογικά άλλα έλεγε ότι θα εφαρμόσει και άλλα πράττει.
Η τοπικού χαρακτήρα ρυθμίσεις κυκλοφορίας όσο κι άν έχουν πιλοτικό χαρακτήρα απομακρύνουν την βασική υπόσχεση (ασφαλώς και ανάγκη) της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης που είχε υποσχεθεί η δημοτική αρχή προεκλογικά.

Θα θυμίσουμε, επίσης, ότι και η προηγούμενη δημοτική αρχή αποφάσιζε και εφάρμοζε αυτού του τύπου ρυθμίσεις κυκλοφορίας, τις οποίες κατήγγειλε σκληρά η σημερινή δημοτική αρχή που τότε ήταν αντιπολίτευση.
Θα θυμίσουμε, επίσης, ότι η σημερινή δημοτική αρχή κατηγορούσε την προηγούμενη δημοτική αρχή γιατί δεν προχώρησε ποτέ σε εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη ενώ σήμερα εκείνη ακολουθεί την ίδια τακτική με μόνη διαφορά βαπτίζει τις ρυθμίσεις ΄΄πιλοτικές΄΄.

Θα τονίσουμε ότι κι άλλες παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα αποφάσισε το σημερινό δημοτικό συμβούλιο με εισήγηση της δημοτικής αρχής. Δεν δημοσιεύσαμε κάποια διαμαρτηρία γι΄αυτές διότι πιστεύαμε ότι η μνήμη της δημοτικής αρχής λειτουργικά φυσιολογικά. 
Είμαστε βέβαιοι ότι η δημοτική αρχή δεν κινείται με γνώμωνα το γενικό συμφέρον της πόλης και των δημοτών αλλά κινείται με άξονα το δικό της πολιτικό συμφέρον.

Δεν θα παραλείψουμε να τονίσουμε την απουσία της ΄΄επιτροπής κυκλοφοριακού΄΄ τελευταία, που δεν παρενέβη μέχρι σήμερα στο ελάχιστο είτε με τις προηγούμενες παρεμβάσεις είτε με αυτές της ερχόμενης Τρίτης.  Μας δίνει την εντύπωση ότι οι συνεχείς και με συνέπεια συναντήσεις της προεκλογικά μάλλον άλλα ζητήματα εξυπηρετούσε.

Μπορεί να είμαστε καυστικοί και αυστηροί αλλά δεν υπαναχωρήσαμε ποτέ σ΄αυτά που εμείς πιστεύαμε και υπερασπιζόμαστε. Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε και ποτέ δεν είμαστε ανεκτικοί σε βασικές αρχές της λειτουργίας του δήμου.
Υπερασπιστήκαμε την ανάγκη μιας συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης για όλη την πόλη και μέχρι σήμερα εξακολουθούμε να πιστεύουμε ακριβώς το ίδιο. Δεν αλλάξαμε άποψη ούτε σκεφθήκαμε ποτέ να εξυπηρετηθούν μερικώς κάποιοι.
Η κυκλοφοριακή μελέτη είναι αναγκαίο να γίνει. 
Κι αν η δημοτική αρχή ισχυριστεί ότι θα γίνει όχι μόνο δεν το πιστεύουμε αλλά δημιουργεί προηγούμενο στην πόλη με τις αποφάσεις που προτίθεται να πάρει. Άρα έμμεσα επηρεάζει τον μελετητή, ο οποίος θα δεσμεύεται με δημιουργηθείσα κατάσταση. Ουσιαστικά παρεμβαίνει δίνοντας κατεύθυνση στον μελετητή.

Αναφορικά με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν θα διαφωνούσαμε ως αισθητική ή ως πρακτική. Αλλά αυτό απέχει από την πραγματικότητα και δεσμεύσεις σ΄ένα επιστημονικό δεδομένο ή ακόμη δεν απαντά στο βασικό ερώτημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων για τα οποία όλοι οι επαγγελματίες διαμαρτύρονταν παλαιότερα. 
Με αυτές τις αποφάσεις τι έχουν να πουν τα τοπικά όργανα των επαγγελματιών; Συμφωνούν;
Αν ναι ας σκεφθούν τι έλεγαν παλαιότερα.

Ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πάντως είναι δύσκολο να είναι κανείς αξιόπιστος και ακέραιος σ΄αυτά που κατ΄αρχήν πιστεύει και υποστηρίζει όταν συζητά για το κοινό συμφέρον.

Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό με περισσότερα στοιχεία πολύ περισσότερο αν προκληθούμε!!!

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ